Poradnik Przedsiębiorcy

Opóźniona zapłata składki ZUS a zaliczka na podatek dochodowy

Zapłaciłam z dwudniowym opóźnieniem składki ZUS (społeczne bez chorobowego, zdrowotne i Fundusz Pracy). Czy w takim wypadku dalej mam prawo do ujęcia ich w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy? Jaki wpływ na wysokość zaliczki na podatek ma opóźniona zapłata składki ZUS? Dodam, że nie zatrudniam pracowników, a księgowość prowadzę na KPiR.

Patrycja, Sosnowiec

 

Opóźniona zapłata składki ZUS nie powoduje braku możliwości ujęcia składek w wyliczeniu podatku dochodowego. Składkę na Fundusz Pracy ujmuje się bezpośrednio w KPiR w dacie jej zapłaty. Natomiast jeśli pozostałe składki ujmowane są bezpośrednio w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy:

  • składki społeczne jako odliczenie od dochodu,

  • składka zdrowotna jako odliczenie od podatku,

to ważne by zostały zapłacone do ZUS w obrębie tego samego miesiąca, w którym są wymagane. Jeśli przykładowo składki ZUS za luty zapłaciła Pani dopiero 5 marca, to również można je ująć w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy jednakże dopiero za marzec.

W przypadku, gdy nastąpi opóźniona zapłata składki ZUS oraz płacone były by również odsetki, to nie mogą one stanowić kosztu firmowego. W przypadku odsetek podatkowych które naliczane są w sytuacji nieuregulowania składek ZUS w terminie, zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, tego typu wydatki nigdy nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, bez względu na to, kiedy zostały uregulowane.