0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury za usługi telekomunikacyjne z dodatkowymi opłatami

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam pytanie odnośnie księgowania faktury za usługi telekomunikacyjne z dodatkowymi opłatami. W fakturze VAT są trzy pozycje:

  • usługi telekomunikacyjne: wartość netto 100 zł, VAT 23% kwota VAT 23 zł, wartość brutto 123 zł
  • ubezpieczenie: wartość netto 10 zł, VAT zwolniony, wartość brutto 10 zł,
  • a na końcu dodano
  • opłaty doliczone do faktury: wartość netto 2,09 zł, kwota VAT “puste pole”, wartość brutto 2,09.

Jak zaksięgować poprawnie taką fakturę?

Olga, Jelcz-Laskowice

 

Na początku należy przypomnieć, że wydatek na usługi może być kosztem podatkowym, jeżeli ma związek z prowadzoną działalnością i osiąganiem z niej przychodów. Drugą istotną kwestią dla czynnych podatników VAT jest to, że na takiej fakturze powinien się znaleźć NIP nabywcy, aby przedsiębiorca miał możliwość odliczenia podatku VAT. W razie braku numeru NIP na fakturze może dojść do sytuacji, w której odliczenie VAT zostanie zakwestionowane z uwagi na błędy formalne - dokument bez danych wymaganych ustawą nie jest bowiem fakturą, a jedynie faktury (i dokumenty celne) pozwalają na odliczenie VAT.

Faktury za usługi telekomunikacyjne z dodatkowymi opłatami należałoby zaksięgować, wprowadzając:

  1. pozycję dotyczącą usług telekomunikacyjnych: wartość netto do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki, wartość VAT odliczyć w rejestrze zakupów VAT, jeżeli prowadzi Pani działalność opodatkowaną;

  2. pozycję dotyczącą ubezpieczenia: jedynie do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki - bowiem usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z uwagi na art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT i nie podlegają wykazaniu w rejestrze zakupu VAT;

  3. pozycję dotyczącą opłat, która to zwykle dotyczy doliczonych odsetek od nieterminowych zapłat księguje się do KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki, ale dopiero w momencie zapłaty - jedynie bowiem zapłacone odsetki mogą stanowić koszt podatkowy. Wówczas dla celów wprowadzenia wydatku do księgi w praktyce używa się dowodu wewnętrznego księgowanego pod datą zapłaty odsetek. Pod sporządzone DW należy podpiąć ksero faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów