0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Garaż jako środek trwały firmy - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód służbowy bez wątpienia może być wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. A co w przypadku garażu? Czy można ująć garaż jako środek trwały w firmie i jeśli tak, to w jaki sposób rozliczyć jego kupno?

Garaż jako środek trwały

Środek trwały w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest jasno zdefiniowany. Niemniej okres użytkowania środka musi być przewidziany na przynajmniej rok, musi być kompletny i zdatny do użytku oraz być własnością lub współwłasnością podatnika. W takim przypadku garaż, jako miejsce przetrzymywania poza okresem użytkowania samochodu służbowego, jak najbardziej zawiera wszystkie wyżej wymienione cechy środka trwałego. Czy w takim przypadku wynajmowany garaż może stać się środkiem trwałym firmy? Otóż nie, tak samo jest w przypadku, gdy firma korzysta z garażu na podstawie umowy użyczenia - w tych dwóch sytuacjach garaż nie może stać się środkiem trwałym.

Formalności związane z zakupem garażu na cele firmowe

Aby odpowiednio udokumentować zakup garażu, należy przechować:

  • akt notarialny, ponieważ garaż stanowi nieruchomość,
  • fakturę, jeśli zakupu dokonano od firmy a nie od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności.

Zgodnie z definicją środka trwałego, garaż musi zostać przepisany na właściciela firmy, który prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, wówczas w akcie notarialnym widnieją jego dane, natomiast jeśli dołączona jest faktura, to jako nabywcę podaje się dane firmy.

Prywatny garaż jako środek trwały

Jeżeli podatnik zdecyduje, że chciałby wykorzystać swój garaż jako miejsce przechowywania służbowego samochodu, oczywiście może to zrobić. Wówczas musi wprowadzić garaż doewidencji środków trwałych i przestać korzystać z niego w celach prywatnych. Podatnik, jeśli postanowi wpisać swój prywatny garaż jako środek trwały, musi sporządzić odpowiednie oświadczenie, mówiące o przekazaniu swojego majątku na cele prowadzonej przez siebie działalności. 

Amortyzacja garażu jako środka trwałego firmy

Kolejnym krokiem po wprowadzeniu garażu do ewidencji środków trwałych firmy jest poddanie go amortyzacji. Należy mieć na uwadze to, że roczna stawka amortyzacji będzie inna w przypadku garaży wolnostojących (tu wynosić będzie 2,5% jak w przypadku budynków niemieszkalnych) i garaży podziemnych (4,5%).

Zasady te reguluje art. 22a ust. 1 updof:

art. 22a ust. 1 updof

Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Podsumowując - nie ma przeciwwskazań do tego, aby garaż uznać za środek trwały firmy i włączyć go do ewidencji. Należy jednak pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu jego kupna poprzez akt notarialny i ewentualnie fakturę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów