0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Godziny pracy - jak ustalić wymiar czasu pracy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Godziny pracy pracowników są ściśle regulowane przepisami prawa. W kodeksie pracy można znaleźć zapisy dotyczące norm oraz ogólnego wymiaru czasu pracy. Oprócz zapisów dotyczących norm, w aspekcie uregulowań bardzo ważne są przerwy i możliwość odpoczynku pracownika. Planowanie czasu pracy jest więc bardzo ważnym procesem w każdej firmie.

Co to jest wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy to norma godzin, jaka obowiązuje w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wymiar ten jest zależny od układu świąt oraz weekendów. Kodeks pracy ściśle definiuje te normy, w art. 129 kodeksu pracy możemy przeczytać, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 128 § 1 kp).
Zgodnie z artykułem 130 kp ustalenie wymiary czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ustala się w sposób następujący:

 • należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Co ważne, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce osoba zatrudniona na cały etat pracuje 8 godzin dziennie, przeciętnie 5 dni w tygodniu, czyli 40 godzin tygodniowo. W ujęciu miesięcznym ilość dni pracujących może wahać się od 19 do maksymalnie 23 dni. Pracownik może więc pracować od 152 godzin do 184 godzin miesięcznie.

Wymiar czasu pracy 2020

Miesiąc

Liczba godzin pracujących

Liczba dni pracujących

Liczba dni wolnych od pracy

Styczeń 

168

21

10

Luty

160

20

9

Marzec

176

22

9

Kwiecień 

168

21

9

Maj

160

20

11

Czerwiec 

168

21

9

Lipiec

184

23

8

Sierpień

160

20

11*wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę

Wrzesień

176

22

8

Październik

176

22

9

Listopad 

160

20

10

Grudzień 

168

21

10*wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę 

Łącznie

2024

253

113

Godziny pracy - jak ustalić wymiar dla niepełnoetatowca?

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na pełen etat jest ściśle określony. W wielu pracowników jednak zatrudnionych jest na niepełny etat i wówczas w celu ustalenia wymiaru dla takiego pracownika należy dokonać odpowiednich wyliczeń. Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowca należy bowiem obniżyć proporcjonalnie. Np. pracownika zatrudniony na pół etatu, a w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin to wymiar czasu pracy dla takiego pracownika będzie wynosił 80 godzin zgodnie z wyliczeniem: 160x1/2=80 godzin.

Dni ustawowo wolne od pracy 2020 

Godziny pracy pracowników są ściśle związane z występującymi w danym roku dniami wolnymi i świętami. W 2020 roku pracownicy będą wykonywać swoją pracę przez 253 dni czyli o 2 dni dłużej, niż w 2019 roku. Aż 113 dni będzie wolnych od pracy. W 2020 dwa święta wypadają w sobotę. Są to:

 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,

 • Drugi dzień Bożego Narodzenia – 26 grudnia.

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 130 § 2) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin i wówczas co do zasady pracodawca powinien udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie.

Występowanie dni wolnych i świąt w 2020 r.:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,

 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

 • 12 kwietnia – pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • 13 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja – Święto Państwowe,

 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • 31 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • 11 czerwca – dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów