0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel kryptowalutami w ramach działalności czy jako osoba prywatna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym zająć się handlem kryptowalutami. Czy mogę to robić jako osoba prywatna, czy muszę rozliczyć takie transakcje kupna-sprzedaży w ramach działalności gospodarczej? W jaki sposób rozliczyć handel kryptowalutami?

Adrian, Poznań

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, niezbędne jest określenie, czym jest działalność gospodarcza. Otóż spośród kilku definicji działalności gospodarczej możemy wyróżnić jej 3 podstawowe cechy:

  1. cel zarobkowy – uzyskujemy dochody z działalności lub podejmujemy kroki zmierzające do osiągnięcia zysku;

  2. zorganizowanie – podejmujemy pewne czynności, np. wybieramy formę opodatkowania, zapewniamy miejsce do prowadzenia działalności, staramy się zdobyć klientów czy korzystamy z usług reklamowych;

  3. ciągłość – cechuje się nastawieniem na kontynuację i powtarzalność, która nie ma charakteru przypadkowego.

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, w której art. 3 wskazuje, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli więc będą mieć miejsce czynności “kupna-sprzedaży” kryptowalut, które posiadają powyższe cechy, czyli przedsiębiorca prowadzi handel kryptowalutami w sposób zorganizowany, ciągły, w celach zarobkowych i np.

  • ma wpisane PKD (64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”) dotyczące kryptowalut,

  • uzyskuje z tego tytułu regularnie przychód,

  • regularne zajmuje się "wydobywaniem" czy kupnem kryptowalut w celu ich dalszej odsprzedaży,

- będzie on zobligowany do ujęcia wykonywanych transakcji (w związku z handlem kryptowalut) w ramach działalności gospodarczej.

Potwierdzeniem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.350.2017.2.AP, w której czytamy, że:

 (...) Wnioskodawca będzie sprzedawał w zamian za inne waluty wirtualne, a docelowo za walutę tradycyjną, przede wszystkim na giełdach wirtualnych walut, przy czym możliwa jest także sprzedaż tych jednostek indywidualnym nabywcom poza giełdą. Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Wnioskodawca, jako zbywca kryptowalut, w momencie ich zbycia otrzymuje od razu zapłatę. Wnioskodawca nie wyklucza również wykorzystywania kryptowaluty do zapłaty za nabywane towary lub usługi. Wnioskodawca zamierza wykonywać powyższą działalność w sposób zorganizowany i ciągły, z nastawieniem na osiąganie zysku. Jednocześnie Wnioskodawca w związku z prowadzeniem tej działalności zaangażuje celem pozyskiwania wirtualnej waluty, odpowiedni sprzęt komputerowy o znacznych mocach obliczeniowych. Ponadto, Wnioskodawca w sposób profesjonalny i zorganizowany zaangażuje się w obrót kryptowalutami za pośrednictwem giełd wirtualnych walut.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe (...), stwierdzić należy, że uzyskiwane przychody ze sprzedaży wirtualnej waluty będą stanowić przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast jeśli czynności kupna-sprzedaży kryptowalut nie będą posiadały znamion prowadzenia działalności, np. występują incydentalnie i nie są wykonywane z zamiarem powtarzalności, wówczas przychód z tytułu sprzedaży zakupionej kryptowaluty może zostać zaliczony do przychodów z praw majątkowych, które następnie przedsiębiorca będzie zobowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 (bowiem przychody z praw majątkowych opodatkowuje się na zasadach ogólnych) w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym.

Jeśli podatnik nieprawidłowo uzna, że prowadzony handel kryptowalutami nie podlega działalności gospodarczej, lecz będzie go prowadzić bez rejestracji, co do zasady działa niezgodnie z prawem oraz podlegał karze ograniczenia wolności lub grzywnie (zgodnie z art. 601 ust. 1 Kodeksu wykroczeń).


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów