Poradnik Przedsiębiorcy

Czy gratisowy upominek stanowi przychód przedsiębiorcy?

Prowadząc działalność, podatnicy niejednokrotnie otrzymują od swoich dostawców gratisowe upominki. Najczęściej po spełnieniu pewnych wymogów, np. po zakupie określonej liczby towarów. Część przedsiębiorców otrzymane produkty chce przeznaczyć do dalszej odsprzedaży. Jak należy rozliczyć ich otrzymanie i późniejszą sprzedaż? Wyjaśniamy poniżej.

Nagroda w sprzedaży premiowej - przychód

Otrzymanie produktów po osiągnięciu określonej wielkości zakupów należy traktować jak nagrody otrzymane w ramach sprzedaży premiowej prowadzonej przez dostawcę. Co ważne, nieodpłatne otrzymanie tego typu gratisów stanowi przychód z działalności podlegający opodatkowaniu, o czym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.

Wolne od podatku dochodowego są wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Co ważne, wysokość świadczenia, które otrzyma podatnik nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, bowiem jest to nagroda otrzymana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przychód, który podatnik powinien wykazać w ewidencji księgowej ustala się na podstawie regulacji ujętych w art. 11 ust. 2 u.p.d.o.f., a więc w oparciu na cenach rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku. Przy czym należy uwzględnić ich stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce ich uzyskania.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów przychód ten wykazują w kolumnie 8 - pozostałe przychody.

Sprzedaż nagrody - rozliczenie

Podatnik decydując się na sprzedaż produktów uzyskanych jako gratisy w ramach sprzedaży premiowej, powinien pamiętać, że obowiązują w tym zakresie takie same regulacje, jak w przypadku sprzedaży towarów nabytych w sposób odpłatny. Przedsiębiorca jest zobligowany do wykazania przychodu ze sprzedaży w ewidencjach oraz do zapłaty podatku z tego tytułu.

W związku z tym, że wówczas doszłoby do dwukrotnego opodatkowania (najpierw jako przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz jako przychód ze sprzedaży towarów) przepisy pozwalają na uniknięcie tego typu sytuacji. Jak wynika bowiem z art. 22 ust. 1d u.p.d.o.f. w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

  • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo
  • wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Z powyżej przytoczonego przepisu wynika, że w chwili sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych towarów, wartość wcześniej opodatkowanego przychodu ustalonego w momencie ich nieodpłatnego otrzymania, staje się kosztem uzyskania przychodu, który należy wykazać w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.