Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi hotelarskie w pigułce, czyli jak założyć hotel lub pensjonat?

Usługami hotelarskimi nazywa się krótkotrwałe wynajmowanie domów, pokojów, mieszkań czy miejsc noclegowych. W usługach hotelarskich zawiera się także wynajem miejsc pod namioty czy przyczepy samochodowe. Oczywiście, miejsca, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą spełniać odpowiednie wymogi sanitarne oraz te dotyczące wielkości i wyposażenia obiektu. Wszystkie wymagania można zaleźć w art. 35 ustawy o usługach turystycznych. Sprawdź, jak założyć hotel!

Jak założyć hotel, czyli co warto wiedzieć na początku 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w różnych miejscach i w określonym zakresie. Obiekty hotelarskie można podzielić na siedem grup:

 1. hotele (posiadają przynajmniej 10 pokoi, jedno- lub dwuosobowych, a na terenie obiektu świadczone są usługi związane z pobytem klientów);

 2. motele (położone przy drogach, posiadające przynajmniej 10 pokoi jedno- lub dwuosobowych i parking);

 3. pensjonaty (obiekty posiadające przynajmniej 7 pokoi, zapewniające całodzienne wyżywienie)

 4. campingi (strzeżone obiekty, które umożliwiają nocleg w namiotach czy przyczepach, z miejscem do przyrządzenia sobie posiłku, ewentualnie miejsce z domkami noclegowymi);

 5. domy wycieczkowe (posiadają przynajmniej 30 miejsc noclegowych, świadczą minimalne usługi dla klientów - nastawione na ich samoobsługę);

 6. schroniska młodzieżowe (samoobsługowe obiekty nastawione na turystykę młodzieżową);

 7. schroniska (obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, świadczą minimalne usługi turystyczne).

Zanim przedsiębiorca rozpocznie świadczenie usług hotelarskich, musi uzyskać zaszeregowanie obiektu do odpowiedniej kategorii. Hotele, motele, pensjonaty i kempingi oznaczane są gwiazdkami, natomiast domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe cyframi rzymskimi.

Wymagania wstępne przy zakładaniu hotelu lub pensjonatu

Jak już wcześniej wspomniano, obiekt, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie, musi spełniać odpowiednie warunki sanitarne, budowlane oraz przeciwpożarowe. Musi także posiadać odpowiednią liczbę pokojów oraz zaplecze do świadczenia usług z wyżywieniem czy relaksem gości.

Uwaga!

Aby obiekt hotelarski mógł rozpocząć działalność, musi zostać zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii oraz być wpisany do ewidencji obiektów hotelarskich. 

Aby uzyskać zaszeregowanie, przedsiębiorca musi zgłosić swój obiekt hotelarski do oceny. Za dokonanie takiej oceny pobierana jest opłata:

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami - 1500 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami - 1000 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi - 600 zł;

 • dla pensjonatów do 20 pokoi - 400 zł;

 • dla domów wycieczkowych - 500 zł;

 • kempingów i schronisk - 300 zł;

 • dla schronisk młodzieżowych i pól biwakowych - 100 zł.

Wszystkie hotele i pensjonaty wpisywane są do ewidencji obiektów hotelarskich, którą prowadzi marszałek województwa i która jest jawna. Aby obiekt hotelarski znalazł się w ewidencji, warunkiem koniecznym jest zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii.

Dopuszczalne formy prowadzenia usług hotelarskich

Otwierając hotel lub pensjonat, przedsiębiorca może go prowadzić w dowolnej formie oprócz spółki partnerskiej. Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną rejestruje się w CEIDG, a spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną rejestruje się w KRS.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to przedsiębiorca ma pełną władzę nad pensjonatem czy hotelem. To on jest jego jedynym reprezentantem oraz właścicielem. Jednak za obiekt hotelarski odpowiada swoim prywatnym majątkiem. Jednoosobowa forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najprostszą formą - ewidencja finansowa i wszelkie formalności ograniczone są do minimum.