Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Usługi hotelarskie w pigułce, czyli jak założyć hotel lub pensjonat

Usługami hotelarskimi nazywa się krótkotrwałe wynajmowanie domów, pokojów, mieszkań czy miejsc noclegowych. W usługach hotelarskich zawiera się także wynajem miejsc pod namioty czy przyczepy samochodowe. Oczywiście, miejsca, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą spełniać odpowiednie wymogi sanitarne oraz te dotyczące wielkości i wyposażenia obiektu. Wszystkie wymagania można zaleźć w art. 35 ustawy o usługach turystycznych. Sprawdź, jak założyć hotel!

Jak założyć hotel, czyli co warto wiedzieć na początku 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w różnych miejscach i w określonym zakresie. Obiekty hotelarskie można podzielić na siedem grup:

 1. hotele (posiadają przynajmniej 10 pokoi, jedno- lub dwuosobowych, a na terenie obiektu świadczone są usługi związane z pobytem klientów);

 2. motele (położone przy drogach, posiadające przynajmniej 10 pokoi jedno- lub dwuosobowych i parking);

 3. pensjonaty (obiekty posiadające przynajmniej 7 pokoi, zapewniające całodzienne wyżywienie)

 4. campingi (strzeżone obiekty, które umożliwiają nocleg w namiotach czy przyczepach, z miejscem do przyrządzenia sobie posiłku, ewentualnie miejsce z domkami noclegowymi);

 5. domy wycieczkowe (posiadają przynajmniej 30 miejsc noclegowych, świadczą minimalne usługi dla klientów - nastawione na ich samoobsługę);

 6. schroniska młodzieżowe (samoobsługowe obiekty nastawione na turystykę młodzieżową);

 7. schroniska (obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, świadczą minimalne usługi turystyczne).

Zanim przedsiębiorca rozpocznie świadczenie usług hotelarskich, musi uzyskać zaszeregowanie obiektu do odpowiedniej kategorii. Hotele, motele, pensjonaty i kempingi oznaczane są gwiazdkami, natomiast domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe cyframi rzymskimi.

Wymagania wstępne przy zakładaniu hotelu lub pensjonatu

Jak już wcześniej wspomniano, obiekt, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie, musi spełniać odpowiednie warunki sanitarne, budowlane oraz przeciwpożarowe. Musi także posiadać odpowiednią liczbę pokojów oraz zaplecze do świadczenia usług z wyżywieniem czy relaksem gości.

Uwaga!

Aby obiekt hotelarski mógł rozpocząć działalność, musi zostać zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii oraz być wpisany do ewidencji obiektów hotelarskich

 

Aby uzyskać zaszeregowanie, przedsiębiorca musi zgłosić swój obiekt hotelarski do oceny. Za dokonanie takiej oceny pobierana jest opłata:

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami - 1500 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami - 1000 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi - 600 zł;

 • dla pensjonatów do 20 pokoi - 400 zł;

 • dla domów wycieczkowych - 500 zł;

 • kempingów i schronisk - 300 zł;

 • dla schronisk młodzieżowych i pól biwakowych - 100 zł.

Wszystkie hotele i pensjonaty wpisywane są do ewidencji obiektów hotelarskich, którą prowadzi marszałek województwa i która jest jawna. Aby obiekt hotelarski znalazł się w ewidencji, warunkiem koniecznym jest zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii.

Dopuszczalne formy prowadzenia usług hotelarskich

Otwierając hotel lub pensjonat, przedsiębiorca może go prowadzić w dowolnej formie oprócz spółki partnerskiej. Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną rejestruje się w CEIDG, a spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną rejestruje się w KRS.