0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć zakup drona?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym się dowiedzieć, jak rozliczyć zakup drona z wbudowanym aparatem fotograficznym o wartości powyżej 3 500 zł netto? Czy należy go zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

Wiktoria, Toruń

 

Zakup drona musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym przyczyniać się do osiągania z niej przychodów (bądź zabezpieczać jej źródło). Wtedy może stanowić koszt uzyskania przychodu. Co ważne, to na podatniku ciąży udowodnienie związku poniesionego wydatku z wykonywaną działalnością. W przypadku kontroli będzie Pani musiała wykazać właśnie ten związek pomiędzy zakupem drona a wykonywanymi czynnościami w ramach prowadzonej działalności.

W przypadku, gdy wartość drona przekracza kwotę 3 500 zł netto, należałoby wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Bowiem jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają środki trwałe:

  • stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

  • wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli więc zakupiony dron spełnia powyższe warunki, aby uznać go za środek trwały, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie.

Najczęściej stosowaną metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Ale może Pani również skorzystać z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis po spełnieniu określonych warunków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów