0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Wielkość tekstu:

Istniejący od dłuższego czasu kryzys gospodarczy, zarówno na rynku polskim jak i rynkach międzynarodowych, rodzi wśród przedsiębiorców wiele obaw oraz wątpliwości co do rzetelności ich kontrahentów. Coraz częściej słyszy się o upadających firmach, nie tylko tych małych, ale również przedsiębiorstwach działających na rynku od wielu lat. Przed zawarciem transakcji z nieznanym nam podmiotem, należy go dokładnie sprawdzić chociażby pod kątem wypłacalności.

Na samym początku warto poszukać informacji o interesującym nas kontrahencie wykorzystując do tego Internet, zwracając szczególną uwagę na fora internetowe. Mogą tam być zawarte opinie na temat przedsiębiorstwa, sposobów w jaki funkcjonuje oraz zajmowanej pozycji w swojej branży. Warto też skontaktować się z kontrahentami, którzy mają już jakieś doświadczenie we współpracy z daną firmą. Dla pewności można także poprosić kontrahenta, z którym planujemy dokonać transakcji o udostępnienie zaświadczenia z urzędu skarbowego poświadczającego, że nie posiada żadnych zaległości podatkowych oraz informacji o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne.

Zweryfikowanie numerów NIP i REGON

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźć wyszukiwarkę podmiotów gospodarki narodowej - rejestr REGON. Poprzez wpisanie numeru NIP lub numeru REGON kontrahenta, uzyskujemy podstawowe informacje o jego przedsiębiorstwie, w szczególności jego dane, adres siedziby, numery identyfikacyjne oraz numer wpisu do rejestru KRS. Jest to szybki sposób na weryfikację istnienia podmiotu.

Ewidencja CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Ewidencja udostępnia informacje na temat podmiotów, dane adresowe miejsc prowadzenia działalności. Podatnik nie uzyska jednak informacji o miejscu zamieszkania kontrahenta, ponieważ dotyczy sfery życia prywatnego, a zatem utajenie go służy zapewnieniu bezpieczeństwa przedsiębiorcy i jego rodzinie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.

Rejestr KRS

W przypadku, kiedy przyszłym kontrahentem podatnika ma zostać przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, to informacje o jego wiarygodności będą zawarte w rejestrze KRS. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszelkie dane zawarte w rejestrze są jawne, a dostęp do niego jest bezpłatny dla wszystkich wraz z funkcją darmowego pobierania wydruków. 

KRD Biura Informacji Gospodarczej

Dla każdego przedsiębiorcy istotna jest informacja, czy dany kontrahent jest wiarygodny pod względem wypłacalności finansowej. Do tych celów służy Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, które działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Za pośrednictwem Internetu podatnik uzyskuje dostęp do informacji, czy dany kontrahent, klient lub inna dowolna firma nie została umieszczona na liście dłużników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów