0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wypełnić VAT-R? cz.2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Druga część cyklu dotyczącego poprawnego wypełnienia deklaracji VAT-R.

Pozycja 39: obejmuje dane dotyczące obowiązku podatkowego u małych podatników (definicja małego podatnika znajduje się na http://poradnik.wfirma.pl/-maly-podatnik-vat) pole 1 zaznacza podmiot wybierający metodę kasową, polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (wyjątek gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatników zwolnionych z VAT jeżeli należność nie zostanie uregulowana to obowiązek podatkowy powstaje w terminie 180 dni od daty sprzedaży towaru lub wykonania usługi) pole 2 zaznacza podatnik, który traci lub stracił utracił prawo do rozliczania się metodą kasową, czyli podatnik, który utracił status "małego podatnika" z powodu przekroczenia limitu obrotów pole 3 zaznacza podatnik rezygnujący z metody kasowej. 

 

Pozycje 40, 41, 42, 43: wypełniane są tylko przez tych podatników, którzy wybrali metodę kasową, tracą prawo do jej stosowania lub rezygnują z tego prawa (czyli tych którzy zaznaczyli jeden z kwadratów w pozycji 39); w polach należy wpisać kwartał i rok początku stosowania metody kasowej lub miesiąc/kwartał i rok utraty prawa/rezygnacji z jej stosowani.

Pozycja 44:

  • pole 1 zaznacza podatnik wybierający możliwość rozliczania się za okresy kwartalne
  • pole 2 zaznacza podatnik rezygnujący ze składania deklaracji za okresy kwartalne

Pozycje 45 i 46: pole to wypełnia podatnik rezygnujący z prawa do składania deklaracji kwartalnych, wpisując kwartał i rok ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej.

Pozycja 47:

  • pole 1 zaznacza podatnik wybierający opodatkowanie usług taksówkowych w formie ryczałtu (zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy);
  • pole 2 zaznacza podatnik rezygnujący z opodatkowania usług taksówkowych w formie ryczałtu (zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy);
  • pole 3 zaznacza podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ustawy, czyli podatnik wykonujący czynności dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu złota inwestycyjnego;
  • pole 4 zaznacza podatnik rezygnujący ze zwolnienia, zgodnie z art. 123 ustawy.

Pozycje 48 i 49: wypełnia tylko ten podatnik, który świadcząc usługi taksówkowe wybiera lub rezygnuje z opodatkowania w formie ryczałtu, wpisując miesiąc i rok wyboru lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu. 

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Pozycja 50: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-7

Pozycja 51: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-7K, w przypadku podatników rozliczających się metodą kasową lub podatników którzy zgłosili do urzędu wybór formy kwartalnej rozliczania podatku VAT)

Pozycja 52: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-7D, w przypadkach, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, czyli gdy nie są małymi podatnikami

Pozycja 53: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-8

Pozycja 54: dotyczy podatników składających deklaracje VAT-1, w przypadkach, o których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy (podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu, składający skróconą deklarację podatkową).

Pozycje 55, 56, 57 i 58: w polach tych podatnik podaje kwartał/miesiąc oraz rok, za który złoży pierwszą deklarację wymienioną w pozycjach od 50 do 54.

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH Część tą wypełniają podatnicy, o których mowa w art.97 ust.1, 2, 3 lub 13 ustawy (czyli dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, którzy mają obowiązek w związku ich dokonywaniem rejestracji jako podatnicy VAT-UE).

Pozycje 59, 60 i 61: zaznaczają podatnicy spełniający warunki określone w opisach. W pozycji 60 warto podkreślić, że w przypadku podmiotów, które wybierają opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze, zaznaczenie tego kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.

Pozycja 62: w polu tym podatnik podaje przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, z tytułu których dokonuje rejestracji.

Pozycja 63: wypełnia podatnik VAT UE, w przypadku gdy zaprzestanie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Pozycja 64: wypełnia podatnik, podając datę ostatniej transakcji wewnątrzwspólnotowej

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

W części D podatnik lub osoba jego reprezentująca muszą podpisać oświadczenie o treści: Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

WAŻNE! Wypełniony formularz należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego zgodnego z miejscem wykonywania działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią artykułu:

Jak wypełnić VAT-R? cz. 1

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów