Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zaksięgować koszty powypadkowej naprawy samochodu?

W trakcie podróży służbowej trzeba liczyć się z każdym możliwym scenariuszem, ponieważ chwila nieuwagi wystarczy, aby zostać poszkodowanym w wypadku czy uczestniczyć w stłuczce. Służbowy samochód należy później naprawić i odebrać odszkodowanie. Jednak jak zaksięgować koszty powypadkowej naprawy samochodu oraz jak rozliczyć w takim wypadku PIT i VAT?

Koszty powypadkowej naprawy samochodu a kwestia PIT

W tych okolicznościach bardzo ważne jest to, jaki rodzaj ubezpieczenia posiada samochód – tylko OC czy OC+AC. 

Odszkodowanie, które podatnik otrzyma stanowi przychód firmy według daty faktycznego otrzymania pieniędzy. Jednak to, w jaki sposób przychód ten zostanie rozliczony przez przedsiębiorcę, zależy od tego, jak jest ubezpieczone jego auto.

  • Ubezpieczenie OC (ubezpieczenie obowiązkowe)

W takim wypadku, wypłacone odszkodowanie nie stanowi w całości przychodu firmy. Dlaczego? Wartość przychodu z działalności gospodarczej będzie stanowiła tylko nadwyżka pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a wydatkami poniesionymi przez podatnika na naprawę auta. Wydatki na naprawę nie mogą wówczas stanowić kosztu uzyskania przychodu.

  • Ubezpieczenie OC + AC (ubezpieczenie obowiązkowe + dodatkowe)

Kiedy samochód, który wymaga naprawy powypadkowej ma jednocześnie ubezpieczenie AC i OC, całość wypłaconego odszkodowania stanowi przychód, natomiast wydatki na naprawę stanowią koszty uzyskania przychodu. Jeżeli podatnik prowadzi księgę przychodów i rozchodów, powinien zaksięgować odszkodowanie w kolumnie 8 księgi (pozostałe przychody). Natomiast podatnicy, którzy opodatkowani są ryczałtem mają obowiązek wykazać odszkodowanie w ewidencji przychodów i opodatkować je stawką 8,5%.

Podatnicy prowadzący KPiR koszty naprawy powinni ująć w kolumnie 13 (pozostałe wydatki). Natomiast ryczałtowiec nie ewidencjonuje kosztów.

Koszty powypadkowej naprawy samochodu a kwestia VAT

Jeżeli chodzi o kwestię odliczenia podatku VAT m.in. od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi, to podatnik może wybrać jedną z dwóch dostępnych możliwości:

  • pełnego odliczenia VAT od zakupu pojazdu i wydatków eksploatacyjnych (w tym również od paliwa), pod warunkiem, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych i zostały spełnione warunki formalne wymienione w ustawie o VAT (zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26, kilometrówka dla celów VAT, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie);

  • 50% odliczenia VAT od zakupu pojazdu i wydatków eksploatacyjnych - w przypadku, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) lub gdy podatnik nie dopełni formalności, o których mowa w punkcie powyżej.

Co za tym idzie, do tych zasad należy się stosować także w przypadku rozliczania kosztów naprawy samochodu po wypadku.

Czynni podatnicy VAT mogą odliczyć od napraw powypadkowych albo 50% albo 100% podatku naliczonego, co powoduje pomniejszenie wypłaconego odszkodowania o zapłacony i odliczony VAT. Natomiast w przypadku nievatowca, wypłata odszkodowania następuje w wartości brutto poniesionych wydatków na naprawę.