0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rezerwowa kasa fiskalna - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów bądź usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do ujmowania tego typu transakcji na kasach fiskalnych. Czy poza kasą podstawową przedsiębiorca jest zobligowany do posiadania rezerwowej kasy fiskalnej? Wyjaśniamy poniżej.

Rezerwowa kasa fiskalna w ustawie o VAT

Art. 111 ust. 3 stanowi, że w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od podatnika ewidencja obrotu i kwot podatku należnego nie może być prowadzona przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. Jeżeli ujmowanie sprzedaży na rezerwowej kasie fiskalnej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Rezerwowa kasa fiskalna nie jest obowiązkowa

Dysponowanie przez podatnika rezerwową kasą fiskalną nie jest obowiązkowe - ustawa bowiem nie nakazuje jej posiadania. Jednak w razie awarii kasy rejestrującej podatnik powinien mieć na uwadze, że brak rezerwowej kasy fiskalnej jest równoznaczny z koniecznością zaprzestania sprzedaży do czasu usunięcia usterki.

Podejmując decyzję o tym, czy nabyć do firmy kasę fiskalną, czy też nie, należy poważnie zastanowić się nad ewentualnymi minusami zaistniałej sytuacji. Naprawa kasy może potrwać kilka dni, dlatego też warto zadać sobie pytanie - czy firmę stać na ewentualny przestój w sprzedaży?

Zakup kasy rezerwowej a ulga na zakup kasy

Rezerwowa kasa fiskalna to taka sama kasa fiskalna jak wszystkie inne - w związku z czym przy jej zakupie podatnik może skorzystać z ulgi na jej zakup, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Co ważne, ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje nie tylko czynnym podatnikom VAT, którzy wykazują ją w deklaracjach VAT. Mogą z niej skorzystać również podatnicy zwolnieni z VAT. W tym celu przedsiębiorca składa wniosek w odpowiednim urzędzie skarbowym. Ulga zostanie wypłacona na konto bankowe podatnika w terminie 25 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów