Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jakie koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to sporo formalności, których trzeba dopełnić i decyzji, które trzeba podjąć. Warto wobec tego choćby orientacyjnie poznać koszt założenia tego typu przedsięwzięcia.

Wybór formy prawnej działalności

Zakładając firmę, pierwszym wyborem jakiego należy dokonać jest wybór formy prawnej przedsiębiorstwa. W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w następujących formach:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółka cywilna,

  • spółka jawna,

  • spółka partnerska,

  • spółka komandytowo-akcyjna,

  • spółka akcyjna.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania firmy majątkiem prywatnym. Jest to znaczący argument, który przekonuje przedsiębiorców do założenia firmy właśnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opłaty notarialne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszą opłatą, którą należy uiścić, jest opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie wymaganego przepisami aktu notarialnego. Wysokość takiej sumy uzależniona jest co prawda od wysokości kapitału zakładowego, ale przedsiębiorcy z naprawdę dużym wkładem początkowym mogą się nieco pocieszyć stawkami maksymalnymi, określanymi przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu.

Opłata za odpis umowy spółki z o.o.

Do kosztów umowy należy jeszcze zaliczyć opłatę uiszczaną za odpisy - podczas zakładania spółki konieczne jest sporządzenie dwóch takich dokumentów w celu złożenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do urzędu skarbowego. Za każdą rozpoczętą stronę tekstu podatnik zapłaci 6 zł netto.

Opłaty związane z wpisem spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Kiedy przedsiębiorcy otrzymają już umowę i odpisy notarialne, powinni udać się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Tutaj pojawiają się kolejne wydatki - opłata sądowa wniosku o rejestrację w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

 

Ważne!

Spółki jawne, komandytowe oraz z o.o, mogą skorzystać z obniżonej opłaty w wysokości 250zł, jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Opłata natomiast za ogłoszenie w MSIG nie ulega zmianie i wynosi dodatkowe 100 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kolejny niezbędny wydatek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość to 0,5% kapitału zakładowego, ale - na szczęście dla przedsiębiorcy - pomniejszonego o:

  • koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów,

  • wpis do KRS,

  • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Podatek ten należy uiścić u notariusza, który sporządza umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli zaś przedsiębiorca dokonuje rejestracji spółki przez internet, tzw. e-rejestracji, musi pamiętać o odprowadzeniu podatku od czynności cywilnoprawnych we własnym zakresie.