0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to sporo formalności, których trzeba dopełnić i decyzji, które trzeba podjąć. Warto wobec tego choćby orientacyjnie poznać koszty przy zakładaniu spółki z o.o.

Wybór formy prawnej działalności

Zakładając firmę, pierwszym wyborem jakiego należy dokonać jest wybór formy prawnej przedsiębiorstwa. W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w następujących formach:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółka cywilna,

  • spółka jawna,

  • spółka partnerska,

  • spółka komandytowo-akcyjna,

  • spółka akcyjna.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania firmy majątkiem prywatnym. Jest to znaczący argument, który przekonuje przedsiębiorców do założenia firmy właśnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opłaty notarialne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszą opłatą, którą należy uiścić, jest opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie wymaganego przepisami aktu notarialnego. Wysokość takiej sumy uzależniona jest co prawda od wysokości kapitału zakładowego, ale przedsiębiorcy z naprawdę dużym wkładem początkowym mogą się nieco pocieszyć stawkami maksymalnymi, określanymi przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu.

Opłata za odpis umowy spółki z o.o.

Do kosztów umowy należy jeszcze zaliczyć opłatę uiszczaną za odpisy - podczas zakładania spółki konieczne jest sporządzenie dwóch takich dokumentów w celu złożenia ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do urzędu skarbowego. Za każdą rozpoczętą stronę tekstu podatnik zapłaci 6 zł netto.

Opłaty związane z wpisem spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Kiedy przedsiębiorcy otrzymają już umowę i odpisy notarialne, powinni udać się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Tutaj pojawiają się kolejne wydatki - opłata sądowa wniosku o rejestrację w wysokości 500 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Ważne!

Spółki jawne, komandytowe oraz z o.o, mogą skorzystać z obniżonej opłaty w wysokości 250zł, jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Opłata natomiast za ogłoszenie w MSIG nie ulega zmianie i wynosi dodatkowe 100 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kolejny niezbędny wydatek dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość to 0,5% kapitału zakładowego, ale - na szczęście dla przedsiębiorcy - pomniejszonego o:

  • koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów,

  • wpis do KRS,

  • ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Podatek ten należy uiścić u notariusza, który sporządza umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli zaś przedsiębiorca dokonuje rejestracji spółki przez internet, tzw. e-rejestracji, musi pamiętać o odprowadzeniu podatku od czynności cywilnoprawnych we własnym zakresie.

Opłata za notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu

Następny krok to udanie się do sądu rejestrowego w celu notarialnego potwierdzenia podpisów członków zarządu spółki. W tym miejscu należy przygotować się na opłatę w wysokości 20 zł za jeden podpis.

Rejestracja spółki z o.o. do VAT bez konieczności wnoszenia opłat

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być także czynnym podatnikiem VAT - należy ją w związku z tym zarejestrować. Przedsiębiorca, który dokonuje rejestracji spółki z o.o. do VAT od 2015 roku został zwolniony z opłaty wynikającej z tego tytułu. Opłata ta we wcześniejszych latach wynosiła 170 zł. Oznacza to, że zniesiony został obowiązek potwierdzenia dokonania rejestracji za pomocą formularza VAT-R.

Jeśli jednak przedsiębiorca będzie chciał uzyskać potwierdzenie rejestracji do VAT, mimo zniesienia tego obowiązku, to będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w kwocie 170 zł.

Inne koszty przy zakładaniu spółki z o.o.

Jeśli jest to konieczne, możliwe jest także uzyskanie dodatkowych dokumentów, za które również pobierane są opłaty. Najprostszym przykładem jest w tym przypadku ustanowienie pełnomocnika spółki - takie działanie też powinno zostać przeprowadzone notarialnie, a jego koszt wynosi 30 zł.

Powyższe koszty nie uwzględniają tych związanych z obsługą prawną. Nie jest to obligatoryjne, natomiast zakładając spółkę z o.o., możliwe jest skorzystanie z takiej pomocy.

Podsumowując, koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zakładając, że posiada ona minimalny kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł - wynoszą do 2000 zł. Im większy kapitał zakładowy, tym większe koszty założenia będą się z nim wiązały.

Przedsiębiorca musi także pamiętać, że jeśli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w przeciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki to umowa spółki z o.o. zostaje rozwiązana. Rozwiązaniu podlega także umowa spółki z o.o. w sytuacji, gdy prawomocne stało się postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania działalności w formie spółki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów