0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK MAG co zawiera plik przekazywany na żądanie urzędów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

JPK MAG to jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, którą od 1 lipca 2018 roku podatnicy są zobowiązani przekazywać na żądanie organów podatkowych. JPK MAG nie jest nowością wśród przedsiębiorców, duże przedsiębiorstwa przekazują je już od 1 lipca 2016 roku, natomiast na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców obowiązek ten został nałożony 1 lipca 2018 roku. JPK MAG co zawiera i kiedy ma być przekazany urzędom? Odpowiedź w artykule!

JPK MAG – czym jest i kto musi przekazywać?

Mikroprzedsiębiorcy po raz pierwszy z Jednolitym Plikiem Kontrolnym zetknęli się w styczniu 2018 roku, kiedy zostali zobowiązani do comiesięcznego generowania i wysyłania JPK VAT bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Co więcej, od 1 lipca 2018 roku podatnikom przybyły kolejne obowiązki, bowiem wprowadzono obowiązek przekazywania pozostałych struktur pliku, m.in. JPK MAG.

JPK MAG to zbiór danych dotyczący dokumentacji gospodarki magazynowej, który informuje o przepływie towarów i materiałów w magazynie (pomijając dokumenty związane z przyjęciem wewnętrznym).

JPK MAG dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą magazyn w formie elektronicznej (za pomocą programu księgowego lub za pomocą programu Excel).

Podatnicy, którzy magazyn prowadzą jedynie w formie papierowej, nie są zobowiązani do generowania pliku JPK MAG i przekazywania go urzędom.

JPK MAG co zawiera?

JPK MAG co zawiera?” – to pytanie, które często pojawia się wśród podatników. Otóż w pliku tym powinny znaleźć się informacje o zachodzących transakcjach mających odzwierciedlenie w magazynie. Tak więc podatnicy, którzy przyjmują zakupiony towar na magazyn, wydają go oraz dokonują innych zmian w stanach magazynowych, są zobowiązani do wystawiania odpowiednich dokumentów magazynowych. JPK MAG powinien więc być odzwierciedleniem tych transakcji i zawierać informacje na podstawie następujących dowodów magazynowych:

 • PZ (przyjęcie zewnętrzne),
 • WZ (wydanie zewnętrzne),
 • RW (rozchód wewnętrzny),
 • MM (przesunięcia magazynowe).

Zgodnie z przedstawioną przez MF strukturą JPK MAG każdy z powyższych dokumentów w nim wykazanych, powinien zawierać następujące informacje:

1. Wyróżniając wartość:

 • numer dokumentu,
 • datę dokumentu,
 • ogólną wartość dokumentu,
 • datę otrzymania lub wydania towaru/materiału,
 • dane dostawcy lub odbiorcy towaru/materiału,
 • numer faktury lub specyfikacji towaru/materiału,
 • data faktury lub specyfikacji towaru/materiału,

2. Wyróżniając wiersz:

 • numer dokumentu magazynowego,
 • kod towaru/materiału,
 • nazwę towaru/materiału,
 • ilość,
 • jednostkę miary,
 • cenę towaru/materiału,
 • wartość ogólną.

JPK MAG zawiera szczegółowe informacje z czterech dokumentów magazynowych (PZ, WZ, RW i MM). Nie ma w nim informacji dotyczących przyjęć wewnętrznych, czyli dokumentu PW. Podatnicy powinni mieć jednak na uwadze, że zbiór dokumentacji może się z czasem powiększać i mogą zostać dołożone kolejne dokumenty, które plik obowiązkowo będzie musiał zawierać.

Podatnicy, którzy posiadają kilka magazynów, są zobligowani do przekazywania pliku kontrolnego osobno dla każdego z prowadzonych magazynów.

Przykład 1.

Pan Aleksander prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której ramach dokonuje sprzedaży części samochodowych. Z uwagi na dużą ilość magazynowanych towarów oraz zainteresowanie klientów prowadzi cztery magazyny. W ramach kontroli podatkowej urzędy zażądały od pana Aleksandra pliku JPK MAG za lipiec. Czy pan Aleksander powinien przekazać organom podatkowym jeden plik JPK MAG, w którym zawarte będą informacje dotyczące przepływu towarów i materiałów we wszystkich czterech magazynach?

Nie, pan Aleksander powinien złożyć cztery pliki JPK MAG osobno dla każdego magazynu.

Jak przekazywać JPK MAG?

Plik JPK MAG generowany jest przez podatników, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w formie elektronicznej. Plik ten ma format XML, przez co jest nieczytelny dla przedsiębiorców, ale z uwagi na to zawiera mnóstwo informacji świadczących o gospodarowaniu towarami i materiałami oraz zachowaniu prawidłowości prowadzenia dokumentacji magazynowej. JPK MAG należy przekazywać na żądanie urzędów na przenośnych nośnikach danych, np. na płycie CD.

Reasumując, przedsiębiorcy którzy zadają sobie pytanie: JPK MAG co zawiera? powinni pamiętać, że obowiązani są zamieścić w pliku informacje dotyczące dokumentów PZ, WZ, RW oraz MM, natomiast na kolejnych etapach funkcjonowania tej struktury mogą być wprowadzone kolejne dokumenty magazynowe, na co powinni być przygotowani.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów