0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK FA - co zawiera struktura?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów nakłada na mikroprzedsiębiorców kolejne obowiązki. Z początkiem lipca 2018 r. wszedł w życie obowiązek generowania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym JPK FA obejmującego swoją strukturą faktury przychodowe. JPK FA od kiedy obowiązuje przedsiębiorców oraz z czego się składa?

Struktura JPK FA

Plik JPK FA uważany jest za najbardziej obszerną i skomplikowaną strukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Składa się bowiem z 92 pól, z czego 43 z nich są obowiązkowe do wypełnienia. Zgodnie z początkowym projektem na JPK FA miały się składać wszystkie faktury zarówno przychodowe, jak i kosztowe. Jednakże finalnie zrezygnowano z ujmowania faktur zakupowych, a co za tym idzie aktualnie JPK FA obejmuje jedynie faktury VAT sprzedażowe.

Struktura JPK FA zawiera wszystkie obowiązkowe elementy, które musi posiadać faktura VAT, m.in.:

 • datę wystawienia,

 • dane nabywcy,

 • dane sprzedawcy,

 • kwotę podatku,

 • kwotę należności ogółem,

 • informację o zastosowaniu metody kasowej,

 • informację o zastosowaniu odwrotnego obciążenia,

 • nazwę towaru lub usługi,

 • miarę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • ilość,

 • cenę jednostkową brutto,

 • wartość sprzedaży brutto.

Co ważne, każdy zawarty w JPK FA dokument powinien zostać określony według właściwego typu:

 • VAT – zwykła faktura,

 • KOR – faktura korygująca,

 • ZAL – faktura zaliczkowa,

 • POZ – pozostałe.

Schemat pliku JPK FA wskazujący wszystkie elementy struktury został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów: Struktury JPK.

Kogo dotyczy JPK FA?

Kluczowym kryterium w obowiązku generowania JPK FA jest fakt, czy księgi są prowadzone elektronicznie, czy papierowo, bowiem JPK FA dotyczy wszystkich podatników prowadzących ewidencję księgową w formie elektronicznej. Jednakże przepisy podatkowe w dalszym ciągu nie narzucają obowiązku prowadzenia ksiąg za pomocą programów komputerowych. Dalej dopuszczalna jest wersja papierowa i dla tej grupy podatników w przypadku kontroli organy podatkowe będą żądały jedynie dokumentów papierowych, a co za tym idzie, nie mają obowiązku sporządzania pliku JPK FA.

Takie stanowisko potwierdza wypowiedź dyrektora Przemysława Krawczyka w wywiadzie “Ministerstwo ułatwi podatnikom przygotowanie JPK FA”, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów 29 maja 2018 r., dotyczącym generowania JPK FA przez podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej:

Faktycznie kryterium prowadzenia ksiąg podatkowych papierowo lub elektronicznie jest kluczowe dla JPK na żądanie. Jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe papierowo, to nie będzie musiał wytwarzać JPK FA ani innych struktur (np. obrotu magazynowego JPK_MAG) na żądanie fiskusa. W takich sytuacjach organy podatkowe podczas kontroli będą żądały jedynie dokumentów papierowych. Zależy nam na tym, aby JPK na żądanie przekazywali podatnicy, którzy już prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej. Chodzi tu o efektywność kontroli. Jeśli otrzymamy dane w formie JPK, to będziemy mogli je szybko przeanalizować, wyciągnąć wnioski i zakończyć kontrolę. Takie działanie jest też zgodne z zapisaną w funkcjonującym od niespełna miesiąca prawie przedsiębiorców zasadą proporcjonalności. Zgodnie z nią organ musi prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Odnosząc tę zasadę do ordynacji podatkowej, chcemy, aby zwłaszcza duże podmioty przekazywały kontrolerom dane w formie elektronicznej.

Obowiązek generowania JPK FA dotyczy także podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, zarejestrowanych do VAT w Polsce.

JPK FA od kiedy będzie obowiązkowe?

Przepisy dotyczące JPK FA, jak i pozostałych struktur weszły w życie od 1 lipca 2018 r. Ponadto w przeciwieństwie do JPK_VAT struktura dotycząca faktur sprzedażowych nie jest przesyłana każdego miesiąca do Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorcy mają obowiązek generowania JPK FA i przekazywania na żądanie organów podatkowych w postaci elektronicznej, w razie ewentualnej kontroli.

Generowanie JPK FA w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia generowanie pliku JPK FA. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oraz wybrać właściwy okres, dla jakiego ma zostać wygenerowany plik (miesiąc i rok). Następnie z górnego menu wybrać opcję JPK FA.

JPK FA od kiedy obowiązuje?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów