0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jako nowy obowiązek przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają nowy obowiązek związany z przekazywaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Początkowo dotyczył on jedynie zbioru danych z rejestrów VAT, które należy generować co miesiąc i składać bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Natomiast w kolejnym etapie wprowadzone zostały pozostałe struktury, przekazywane na żądanie do urzędów skarbowych. Czym jest JPK oraz w jakim celu został wprowadzony? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

Cel wprowadzenia JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego)

Wprowadzenie JPK służy usunięciu barier w przekazywaniu danych elektronicznych poprzez zautomatyzowanie wyszukiwania w dokumentacji podatkowej informacji niezbędnych podczas czynności sprawdzających czy kontrolnych prowadzonych u podatnika. Dostarczony przez podatnika w odpowiednim formacie plik zawierający dane z ksiąg podatkowych i innych dokumentów księgowych pozwoli organowi na przefiltrowanie dostarczonych danych w taki sposób, by wyszukać konkretne, interesujące go informacje. Niewątpliwe kontrole i czynności sprawdzające będą przebiegać sprawniej i mniej uciążliwie dla podatnika. Co więcej, przekazywanie pliku w wielu przypadkach będzie odbywało się w ramach czynności sprawdzających, bowiem przejrzystość przedstawienia danych w pliku zapobiegnie konieczności przeprowadzenia kontroli.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) jest to zbiór danych utworzony poprzez bezpośredni eksport danych z systemów informatycznych przedsiębiorcy. Taki zbiór zawiera informacje o dokonanych przez podmiot w danym okresie operacjach gospodarczych. Standaryzacja pliku w zakresie układu i formatu pozwala na łatwe przetwarzanie zebranych w nim danych. JPK jest więc elektroniczną postacią ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej określającej sposób organizacji danych wewnątrz pliku.

Ważne!

Obowiązek udostępniania JPK w zakresie rejestrów VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT od stycznia 2018 roku, natomiast pozostałe struktury przekazywane są na żądanie urzędów od lipca 2018 roku. 

Struktury JPK

Struktury JPK, czyli struktura logiczna pliku, określają zakres danych przekazywanych w formie elektronicznej urzędnikom przez podatników. Na stronie Ministerstwa Finansów zostały udostępnione schematy poszczególnych struktur logicznych pliku JPK.

Wprowadzenie JPK wymusiło więc na dostawcach oprogramowania przeprowadzenie aktualizacji mających na celu dostosowanie oprogramowań do struktury JPK. Obecnie w przypadku JPK_VAT obowiązuje trzecia wersja struktury, natomiast w przypadku JPK_PKPIR druga. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów