Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla fryzjera - najważniejsze informacje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in. wszyscy lekarze, prawnicy, dentyści muszą posiadać kasę fiskalną. Obowiązek ten obejmuje również fryzjerów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla fryzjera jest zawsze obowiązkowa i jakie wiążą się z tym obowiązki dla przedsiębiorcy.

Obowiązek limitu do 20 tys. zł a kasa fiskalna dla fryzjera

Zgodnie z przepisami obowiązek limitu do 20 tys. zł obrotu na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych przestał obowiązywać m.in. dla fryzjerów. W myśl § 4 pkt 2 lit. j) ww. rozporządzenia wszystkie salony fryzjerskie zostały objęte obowiązkiem prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, niezależnie od tego, czy został przekroczony limit obrotu do 20 tys. zł, czy też nie.

 

Ważne!

Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych należy do czynności, których dokonywanie na rzecz osób prywatnych nie korzysta ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

 

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego

Przedsiębiorca, który zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej, powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem i fiskalizacją kasy fiskalnej. Należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży podatnik zobowiązany jest do złożenia pisma naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, które określa liczbę kas fiskalnych oraz wskazuje adresy, gdzie kasy te będą zainstalowane.

Fiskalizacja kasy rejestrującej

Fiskalizację kasy rejestrującej powinien przeprowadzić upoważniony pracownik serwisu, który legitymuje się za pomocą identyfikatora nadanego przez producenta bądź importera. Czynność ta powinna odbyć się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez przedsiębiorcę. Fiskalizacja kasy powinna zakończyć się wydrukiem pierwszego raportu dobowego.

Numer ewidencyjny kasy fiskalnej dla fryzjera

W terminie 7 dni od fiskalizacji kasy podatnik zobowiązany jest zgłosić kasę rejestrującą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie to ma na celu nadanie numeru ewidencyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Po otrzymaniu numeru przedsiębiorca powinien nanieść go na kasę fiskalną w sposób trwały, najlepiej na obudowę.

Przykład 1.

Jan Kowalski zamierza prowadzić zakład fryzjerski, zatem zobowiązany jest do zakupu kasy fiskalnej. W jakim terminie powinien zwrócić się do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru ewidencyjnego?

Przedsiębiorca powinien w ciągu 7 dni od finalizacji kasy rejestrującej zgłosić ją do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego. Po otrzymaniu numeru należy nanieść go na obudowę (w sposób trwały).

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mogą odliczyć od podatku kwotę poniesioną na jej zakup w wysokości 90% jej ceny netto. Kwota ta nie może jednak przekraczać 700 zł.

Reasumując, Ministerstwo Finansów znacząco rozszerzyło katalog usług, których prowadzenie nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, niezależnie od osiąganego obrotu. Posiadanie kasy rejestrującej obejmuje m.in. fryzjerów, kosmetologów, doradców podatkowych, prawników, lekarzy czy mechaników samochodowych.

Zatem m.in. podatnicy prowadzący zakłady fryzjerskie zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas.