0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla fryzjera - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobligowany rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Co ważne, ustawodawca przewidział od tego obowiązku odstępstwa, jak również wskazał rodzaje działalności, które bezwzględnie muszą zostać ujęte na kasie fiskalnej. Czy kasa fiskalna dla fryzjera jest konieczna w działalności? Od kiedy kasa fiskalna online jest obowiązkowa dla branży fryzjerskiej? Wyjaśniamy w artykule!

Obowiązek limitu do 20 tys. zł a kasa fiskalna dla fryzjera

Czynności, wobec których nie można zastosować prawa do zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy rejestrującej, opisano w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W pkt 2 lit. j ww. rozporządzenia wskazano, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Kasa fiskalna dla fryzjera powinna zatem zostać zainstalowana przed wykonaniem pierwszej usługi, niezależnie od tego, czy limit obrotu 20 tys. został przekroczony, czy też nie.

Świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych należy do czynności, których dokonywanie na rzecz osób prywatnych nie korzysta ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W związku z tym już pierwsza sprzedaż na rzecz osoby prywatnej musi zostać nabita na kasie fiskalnej.

Kasa fiskalna dla fryzjera a obowiązek kasy fiskalnej online

Chcąc zmniejszyć skalę szarej strefy i luki w podatku VAT, tradycyjne kasy fiskalne zostają stopniowo zastępowane kasą fiskalną online. Są to urządzenia nowego typu, które komunikują się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas, a dane o sprzedaży trafiają z nich na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Co do zasady obowiązkiem używania kas fiskalnych online zostały objęte tzw. „branże wrażliwe”.

Kasa fiskalna online w salonie fryzjerskim będzie obowiązkowa od 1 lipca 2021 roku.

Kasa fiskalna dla fryzjera a możliwość rozliczenia ulgi na jej zakup

Rozpoczynając ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej online po raz pierwszy, podatnikowi przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online w wysokości 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Zakupiona kasa fiskalna dla fryzjera może być wykazana jako ulga, jeżeli:

  • wymieniono w terminie stare urządzenie na kasę fiskalną online;

  • rozpoczęto ewidencjonowanie na kasie online w terminie;

  • przedsiębiorca posiada dowód zapłaty za urządzenie.

Ulga przysługuje na wszystkie wymieniane urządzenia online, a nie tylko na jedno.

Odliczenia ulgi dokonuje się w pliku JPK_V7, w którym należy wskazać kwotę zwrotu. Natomiast w przypadku nievatowców ulgę rozlicza się, składając wniosek do swojego urzędu skarbowego. Co ważne, może to być 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Zwrotu na zakup kasy fiskalnej online można dokonać w JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęto rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej lub w okresach późniejszych.

W przypadku gdy w danym okresie nie wystąpił podatek VAT należny (do zapłaty), bądź pozostała wartość nieodliczonej ulgi, kwotę tę można:

  • wykazać do zwrotu na własny rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem lub

  • powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Ulga na zakup kasy online przysługuje zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i nievatowcom. W zależności od aktywności statusu w VAT, jeżeli fryzjerowi, który jest czynnym podatnikiem VAT, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odliczenia dokonuje się bezpośrednio w pliku JPK_V7. W przypadku nievatowców o ulgę na zakup kasy fiskalnej wnioskuje się na podstawie wniosku, który należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Zwrot kwoty ulgi powinien nastąpić w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku i zostać przekazany na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Wzór wniosku znajduje się w artykule: Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej – wzór z omówieniem.

Przykład 1.

Pani Julia dopiero co otworzyła własny zakład fryzjerski i w związku z tym zobowiązana jest do rejestrowania świadczonych usług na rzecz swoich klientów na kasie fiskalnej. Czy pani Julii przysługuje ulga na kasę fiskalną z papierowym zapisem, czy kasę fiskalną online?

Ponieważ kasa fiskalna dla fryzjera jest obowiązkowa od 1 lipca 2021 roku, pani Julia może rozliczyć ulgę tylko za zakup kasy fiskalnej online.

Przykład 2.

Pani Paulina założyła własny salon fryzjerski i zdecydowała się na zakup kasy fiskalnej online. Czy może odliczyć ulgę na kasę fiskalną online w JPK_V7?

Tak, sprzedaż na kasie online rozpoczęto w terminie, spełnione są warunki do skorzystania z ulgi.

Przykład 3.

Pani Olga rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej z papierowym zapisem. Czy wymieniając kasę na tę w wersji online przed 1 lipca, może skorzystać z ulgi na zakup kasy?

Tak, ponieważ wymieniono kasę na urządzenie online, a ponadto sprzedaż rejestrowana jest na kasie online w wymaganym terminie.

Odliczeniu podlega 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Przykład 4.

Pani Justyna w lutym 2021 roku zakupiła kasę fiskalną online o wartości 900 zł. Jaką kwotę ulgi może odliczyć w JPK_V7M za luty 2021?

W tym przypadku należy przeliczyć możliwą do odliczenia ulgę, czyli 90% x 900 zł = 810 zł, a ujęciu podlegać może nie więcej niż 700 zł, zatem pani Justyna w JPK_V7M za grudzień może odliczyć maksymalnie 700 zł. 

Przykład 5.

Pani Weronika w styczniu 2021 roku zakupiła kasę fiskalną online w kwocie 690 zł. Jaką kwotę ulgi może odliczyć w JPK_V7M za styczeń 2021?

W opisanym przypadku, gdy wartość zakupionej kasy nie przekracza 700 zł, uldze podlegać będzie pełna kwota, czyli 621 zł (690 zł * 90%). 

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego

Podatnik, który ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem oraz fiskalizacją kasy. 1 maja 2019 roku zniesiono obowiązek zgłaszania liczby i miejsca używania kas fiskalnych, a ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie w sytuacji zakupu kasy fiskalnej online, pod warunkiem że przedsiębiorca posiada fakturę zakupu danej kasy i potwierdzenie zapłaty za jej zakup. Więcej w temacie dopełnienia obowiązków związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie w artykule: Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja.

Księgowanie raportu kasowego w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania przychodu z kasy w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, a następnie w otwartym oknie zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer dowodu trzeba przyjąć ŁRO [numer/miesiąc/rok] oraz wprowadzić dane jak na wydrukowanym raporcie.

kasa fiskalna dla fryzjera - raport kasowy

Następnie należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

kasa fiskalna dla fryzjera - rodzaj sprzedaży JPK V7

Dzięki temu wprowadzony raport fiskalny otrzyma oznaczenie RO w strukturze JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów