0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowy Rejestr Zadłużonych – ponowne przesunięcie terminu!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Trwają prace nad stworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), czyli jawnego rejestru, w którym będą zamieszczane informacje o zadłużonych osobach fizycznych i przedsiębiorcach. Dzięki niemu wyszukiwanie informacji o dłużnikach stanie się znacznie prostsze. Rząd ponownie przesunął datę jego uruchomienia. Przeczytaj, kiedy powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych!

Jak będzie działał Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być jawną bazą danych podmiotów niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub takich, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. KRZ ma być dostępne bezpłatnie na stronie Ministra Sprawiedliwości. Jego celem jest ochrona potencjalnych wierzycieli przed zawieraniem umów z osobami niewypłacalnymi oraz motywacja dłużników do spłaty zobowiązań. Wraz z Krajowym Rejestrem Dłużników ma nastąpić informatyzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pierwotnie KRZ miało powstać 1 grudnia 2020 roku, a następnie 1 lipca 2021 roku.

Zgodnie z Ustawą z 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw Krajowy Rejestr Zadłużonych ma ruszyć 1 grudnia 2021 roku.

Czy Krajowy Rejestr Zadłużonych obejmie wszystkich dłużników?

Dane do rejestru będą przekazywane z sądów i przez komorników, a co za tym idzie – nie każdy dłużnik będzie widniał w bazie danych. W Krajowym Rejestrze Zadłużonych nie będą wpisywani dłużnicy zalegający kontrahentom z zapłatą (o ile nie wszczęto egzekucji komorniczej, która okazała się bezskuteczna). Przedsiębiorca nie będzie mógł złożyć wniosku o wpisanie swojego dłużnika do tego rejestru.

Wpis w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będzie mógł widnieć nawet do 10 lat.

Krajowy Rejestr Zadłużonych a dodatkowe przesunięcia

Wraz z Krajowym Rejestrem Zadłużonych do polskiego porządku prawnego miało wejść na stałe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, czyli rekonstrukcja struktury przedsiębiorstwa w celu ochrony przed windykacją, egzekucją komorniczą i utratą płynności. Przepisy tymczasowe zostały wprowadzone na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0. Natomiast data wprowadzenia uproszczenia na stałe wraz z modyfikacją postępowania o zatwierdzeniu układu przesunie się z 30 czerwca 2021 roku na 1 grudnia 2021 roku. Nowelizacja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego ma umożliwić, po spełnieniu pewnych warunków, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego z ochroną przed wierzycielami, czyli bez udziału sądu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów