Poradnik Przedsiębiorcy

Kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych - 2021

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych jako przychód pracownika

Jeśli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych to w rozumieniu przepisów otrzymuje nieodpłatne świadczenie. Oznacza to, że jeśli pracownik nie ponosi kosztów z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych, należy do przychodu pracownika doliczyć kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych i od całości odliczyć składki ZUS oraz podatek.

Wysokość ryczałtu zależy od pojemności silnika samochodu służbowego oraz liczby dni, w których pracownik wykorzystywał auto służbowe. Jeśli pracownik korzystał z samochodu służbowego tylko przez część  miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień w wysokości 1/30 kwoty ryczałtu.

Kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych w 2021 roku

Ryczałt za używanie samochodu służbowego jest taki sam jak w roku ubiegłym i w 2021 roku wynosi:

Pojemność silnika samochodu służbowego

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi

do 1600 cm3

250 zł miesięcznie

powyżej 1600 cm3

 400 zł miesięcznie