0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim cz. 2 - jak długo może trwać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach czas, jaki młoda mama może spędzić z dzieckiem przed powrotem do pracy, ulegał znacznemu wydłużeniu. Niewiele osób pamięta, że dla przykładu w 2000 roku urlop rodzicielski wynosił zaledwie 20 tygodni, co w konsekwencji oznaczało konieczność rozłąki z niespełna półrocznym dzieckiem. Dzisiaj świeżo upieczeni rodzice tego czasu mają coraz więcej, a i możliwości jego wykorzystania są coraz atrakcyjniejsze. Urlop rodzicielski i praca na część etatu to wciąż rzadki przypadek łączenia powrotu na rynek pracy z opieką nad potomkiem.

Ile może trwać łączenie pracy z urlopem rodzicielskim?

Jeżeli pracownik zdecyduje się na łączenie pracy z urlopem rodzicielskim, czas tego urlopu ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na jaki zdecyduje się pracownik.

Należy mieć na uwadze, że czas jaki pracownik zamierza poświęcić na pracę, nie może wynieść więcej niż połowę etatu, w związku z czym okres trwania łączenia pracy z urlopem rodzicielskim może wynieść:

  • 64 tygodnie - jeśli dotyczy urodzenia jednego dziecka

  • 68 tygodni - jeśli przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko

Okresu, o jaki wydłuży się urlop rodzicielski w związku z połączeniem go z pracą na część etatu, nie można odroczyć. Znaczy to tyle, że nie można podzielić go na części, musi zostać wykorzystany bezpośrednio po części urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą.

Pracownik ma czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Nie ma tu rozróżnienia, czy dotyczy to tylko urlopu rodzicielskiego wykorzystywanego w pełnym wymiarze, czy także łączenia urlopu z pracą na niepełny etat.

Jak obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego?

Aby obliczyć okres, o jaki wydłuży się urlop rodzicielski po połączeniu go z pracą, należy pomnożyć liczbę dni tygodni, w których pracownik zamierza łączyć urlop z pracą i wymiar czasu, jaki zamierza poświęcić na pracę w tym okresie.

Przykład 1.

Pracownik składa wniosek o połączenie całego przysługującego mu urlopu rodzicielskiego z pracą na ½  etatu. O ile wydłuży się okres urlopu rodzicielskiego?

Obliczenie:

32 tygodnie x ½ etatu = 16 tygodni

Okres urlopu rodzicielskiego wydłuży się o 16 tygodni.

Przykład 2.

Pracownik składa wniosek o połączenie 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na ¼ etatu. O ile wydłuży się okres urlopu rodzicielskiego?

Obliczenie:

8 tygodni x ¼ etatu = 2 tygodnie

Okres urlopu rodzicielskiego wydłuży się o 2 tygodnie.

Niepełne tygodnie wydłużenia okresu urlopu rodzicielskiego

Nie zawsze okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego będzie wielokrotnością tygodnia. Zdarzają się przypadki, w których u pracownika wnioskującego o np. ⅓ wymiaru czasu pracy w połączeniu z urlopem rodzicielskim, wydłużenie będzie wynosić np. 6,5 tygodnia. W takich przypadkach możliwe jest udzielenie go w dniach, przy założeniu że niepełny dzień zostaje pominięty.

Przykład 3.

Pracownik składa wniosek o połączenie 8 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na ⅓ etatu. O ile wydłuży się okres urlopu rodzicielskiego?

Obliczenie:

8 tygodni x ⅓ etatu = 2,67 tygodnia

Wydłużenie wyniesie 2,67 tygodnia, w związku z tym aby obliczyć liczbę dni urlopu rodzicielskiego wykraczającego ponad 2 tygodnie, należy skorzystać z następującej proporcji matematycznej:

1 tydzień to 7 dni

0,67 tygodnia to x dni

x = 0,67 * 7 = 4,69 dnia

W związku z zasadą, że niepełny dzień tygodnia zostaje pominięty, okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego wynosi 2 tygodnie i 4 dni.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w trakcie wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego podaje się, zakładając, że pracownik w tym czasie poświęci się w pełni opiece nad dzieckiem, czyli w odniesieniu do pełnego wymiaru tego urlopu. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której pracownik nadal będzie łączył pracę z urlopem rodzicielskim. Co więcej, pracownik na okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego, składając wniosek o połączenie go z pracą, nie musi decydować się na ten sam wymiar czasu pracy jak w pierwszej części łączonego urlopu. W tym przypadku obliczenie wydłużenia kolejnej części urlopu wygląda następująco:

pozostałą część urlopu rodzicielskiego, będącą wydłużeniem na skutek połączenia urlopu z pracą, dzieli się przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, na jaki decyduje się pracownik we wniosku o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

Przykład 4.

Pracownik zdecydował się na połączenie całego urlopu rodzicielskiego z pracą na ½ etatu, w związku z czym jego okres urlopu rodzicielskiego wydłużył się o 16 tygodni.

32 tygodnie x ½ etatu = 16 tygodni wydłużenia

Następnie złożył wniosek o dalsze połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na ½ etatu, wyliczenie okresu łączenia pracy z urlopem w tym wypadku wygląda następująco:

16 tygodni : (1-½) = 32 tygodnie

W związku z tym przez kolejne 32 tygodnie pracownik może wykonywać pracę przez ½ czasu, a pozostały czas poświęcić opiece nad dzieckiem.

Przykład 5.

Pracownik zdecydował się na połączenie całego urlopu rodzicielskiego z pracą na ½ etatu, w związku z czym jego okres urlopu rodzicielskiego wydłużył się o 16 tygodni.

32 tygodnie x ½ etatu = 16 tygodni wydłużenia

Następnie złożył wniosek o dalsze połączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na ⅓ etatu, wyliczenie okresu łączenia pracy z urlopem w tym wypadku wygląda następująco:

16 tygodni : (1-⅓) = 23,88 tygodnia

Ponownie korzystamy z proporcji, gdzie:

1 tydzień to 7 dni

0,88 tygodnia to x dni

x= 0,88 * 7 dni = 6,16 dni

Przy założeniu że niepełne dni pomijamy, okres łączenia pracy z urlopem macierzyńskim w tym przypadku będzie wynosił 23 tygodnie i 6 dni.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego nie jest jego kolejną częścią

Warto na zakończenie podkreślić, że czas wydłużenia urlopu rodzicielskiego nie stanowi jego kolejnej części. To, jak okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego wykorzysta pracownik, czy poświęci w całości na opiekę nad dzieckiem, czy postanowi nadal łączyć z pracą i na jaki etat, powinno być określone we wniosku o łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów