0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit dorabiania do emerytury i renty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby pobierające emeryturę czy rentę mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową. Jednakże muszą pamiętać o tym, aby wysokość dodatkowych dochodów nie przekroczyła progów określonych przez przepisy. Limit dorabiania do emerytury i renty zmienił się od 1 czerwca 2021 roku. Dowiedz się, ile wynosi!

Podejmowanie pracy przez emeryta i rencistę

Osoba pobierająca z ZUS-u emeryturę czy rentę może osiągać dodatkowe dochody. Jednakże ważne jest, aby zarobki mieściły się w odpowiednich granicach. Przekroczenie określonych przepisami progów może skutkować obniżeniem wysokości świadczenia bądź całkowitym  zawieszeniem jego wypłaty.

Ile wynosi limit dorabiania do emerytury i renty od 1 czerwca 2021 roku? 

Na stronie ZUS-u pojawił się komunikat Prezesa ZUS-u z 18 maja 2021 roku w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  Zgodnie z nim od 1 czerwca 2021 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 3977,10 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 roku wynosi 7386,10 zł.

Zgodnie z powyższym, jeśli emeryt lub rencista osiąga dodatkowe zarobki i ich kwota wynosi maksymalnie 3977,10 zł, to pobierane świadczenie nie zostanie ani obniżone, ani zawieszone. Natomiast jeśli wspomniany limit dorabiania do emerytury i renty zostanie przekroczony, wówczas świadczenie zostanie odpowiednio obniżone. Przykładowo, jeśli wymieniona kwota zostanie przekroczona o 200 zł, to o tyle właśnie zostanie pomniejszona emerytura bądź renta.

Warto jednak zaznaczyć, że przepisy przewidują maksymalną kwotę zmniejszenia świadczeń. Od 1 marca 2021 roku wynosi ona:

  • 646,67 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł w przypadku rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Wypłata emerytury lub renty zostanie całkowicie zawieszona, jeśli osoba pobierająca to świadczenie będzie osiągała dodatkowy przychód w wysokości 7386,10 zł.

Limit dorabiania do emerytury i renty jest zależny od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i ulega zmianie co kwartał. Osoby pobierające te świadczenia powinny znać górne granice zarobków, jakie mogą osiągać, aby w dalszym ciągu ZUS wypłacał im zasiłek lub nie został on pomniejszony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów