Poradnik Przedsiębiorcy

Limity zwolnień z kas fiskalnych w 2016 r.

Obecne limity zwolnień z kas fiskalnych uległy dużym zmianom. Sprawdźmy jakim!

Stare przepisy 2012 dotyczące limitu zwolnień z kasy fiskalnej

Zgodnie z obowiązującym do końca 2012 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, limity zwolnień wynosiły do:

  • 20 000 zł obrotów z działalności dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym
  • 40 000 zł obrotów dla podatników kontynuujących działalność w danym roku podatkowym.

Nowe przepisy obowiązujące w 2016 roku - limity zwolnień z kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2013 do końca 2016 roku limity dla przedsiębiorców rozpoczynających jak i kontynuujących działalność będą wynosiły 20 000 zł obrotów.

Uwaga! 

Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych zobowiązani są w pierwszym roku prowadzenia tej sprzedaży wyliczyć limit proporcjonalnie! 

 

Ograniczenie stosowania zwolnień z zakresu prowadzenia kasy rejestrującej ma na celu poprawę ściągalności podatków VAT oraz podatku dochodowego.

Powszechny obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących zapewnia kontrolę nad rzetelnością deklarowanych przez podatników wysokości obrotów. Dodatkowo paragon z kasy fiskalnej chroni też konsumenta. Zawiera bowiem dane sprzedawcy oraz informacje dotyczące przeprowadzonej transakcji, co jest znaczące w przypadku ewentualnych reklamacji.