0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego – kiedy należy ją posiadać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sklep z odzieżą może okazać się idealnym interesem dla osób kochających modę i chcących kreować nowy styl. W dobie internetu ten biznes nie ogranicza się już tylko do stacjonarnego butiku, lecz także do prowadzenia sprzedaży przez internet. Jak wówczas wykazać tę sprzedaż oraz czy wymagana jest przy tym kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego? Sprawdźmy!

Kiedy należy wykazywać sprzedaż na kasie fiskalnej?

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani wykazać ją na kasie rejestrującej, co wynika wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na kasie fiskalnej powinni się zaopatrzyć w kasę rejestrującą z elektronicznym zapisem kopii paragonów, którą będą mogli stosować do 31 grudnia 2022 roku lub kasę online.

Sklepy odzieżowe nie zostały wymienione w grupach przedsiębiorstw lub rodzajów czynności, których obowiązuje wcześniejszy termin obowiązku posiadania kasy online.
Wraz z obowiązkiem prowadzenia sprzedaży na kasie rejestrującej ustawodawca wskazał także możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy po spełnieniu określonych warunków lub w przypadku wykonywania konkretnych rodzajów czynności zwalniających z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sklepu odzieżowego – czy to możliwe?

Zwolnienie podmiotowe

Podatnicy prowadzący sprzedaż odzieży mają prawo skorzystać z podmiotowego zwolnienia z kasy fiskalnej określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego nie jest obowiązkowa, w przypadku gdy przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w ciągu roku podatkowego 20 000 zł netto (u czynnych podatników VAT) lub brutto (w przypadku podatników zwolnionych z VAT).

W przypadku gdy podatnik rozpocznie sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, to limit zwolnienia liczy się proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży.
Proporcję należy liczyć ze wzoru: 20 000 zł x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym).

Przykład 1.

Pan Radosław rozpoczął działalność 1 kwietnia 2019 roku, jednak pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej dokonał 30 maja 2019 roku. Jaka będzie zatem kwota limitu zwolnienia z kasy fiskalnej w jego przypadku?

W związku z tym, że sprzedaż rozpoczęła się 30 maja, to pan Radosław w 2019 roku będzie prowadził ją przez 216 dni (do końca roku). W 2019 roku limit zwolnienia z kasy fiskalnej dla pana Radosława wynosi 11 835, 62 zł.

Obliczenia:
20 000 zł x (216 / 365) = 11 835, 62 zł

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego

Kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego nie jest także obowiązkowa w przypadku, gdy jest on prowadzony online. Co więcej, podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej na podstawie pkt 36 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących. W przypadku tego rodzaju zwolnienia z kasy fiskalnej nie ma dodatkowego ograniczenia limitem prowadzonej sprzedaży.

Aby móc korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względów na sprzedaż wysyłkową (internetową), muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • towar zostaje wysłany do kontrahenta za pośrednictwem poczty lub kuriera,
 • nabywca dokonuje zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 • sprzedawca prowadzi ewidencję sprzedaży oraz gromadzi dowody płatności, z których jednoznacznie wynika, dokładnie jakiej czynności sprzedaż dotyczyła oraz na kogo została wykonana (imię i nazwisko nabywcy oraz jego adres).

Jak wykazać sprzedaż w przypadku, gdy kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego nie jest wymagana?

Gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musi znaleźć inny sposób udokumentowania sprzedaży, ponieważ nie jest zwolniony z opodatkowania dokonywanych transakcji. W takiej sytuacji podatnik ma do wyboru:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej lub
 • wystawienie dowodu księgowego na konkretną sprzedaż, np. faktura na dane kupującego.

Przepisy nie mówią wprost, co powinna zawierać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Wiadomo jednak, że powinna być ona w formie zbroszurowanej i zawierać co najmniej następujące informacje:

 • numer kolejny w ewidencji,
 • datę sprzedaży,
 • dane dotyczące nabywcy,
 • wartość brutto,
 • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia,
 • w przypadku czynnych podatników VAT rozróżnienie na stawki podatkowe.

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być ujmowana w KPiR na koniec każdego dnia lub najpóźniej przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, a w przypadku gdy księgi prowadzone są przez biuro rachunkowe, najpóźniej na koniec miesiąca, którego dotyczy.

Podsumowując, kasa fiskalna dla sklepu odzieżowego nie jest obowiązkowa i podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z jej posiadania po spełnieniu określonych warunków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów