0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista płac - jak należy zaksięgować w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę dwa sklepy osiedlowe. Zatrudniam 4 osoby w oparciu umowy o pracę, dodatkowo w okresie letnim zatrudniam 5 osób w ramach umowy zlecenie. W jaki sposób powinna zostać ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lista płac pracowników etatowych i tych zatrudnionych na umowę zlecenie?

Robert, Białystok

 

Wynagrodzenia jako koszt uzyskania przychodu

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom z tytułu wykonywanej pracy stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy (etat) stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Wynagrodzenia powinny zostać ujęte w kwocie brutto wraz z zaliczkami na podatek oraz składkami ZUS finansowanymi ze środków pracownika.

Kosztem uzyskania przychodów są również wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez przedsiębiorcę umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło).

Jednak w przeciwieństwie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji zleceniobiorcy. Także składki ZUS od tych wynagrodzeń finansowane przez zleceniodawcę stanowią koszt podatkowy dopiero w dacie ich opłacenia.

Lista płac - ujęcie w KPiR

Zgodnie z pkt 12 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wynagrodzenia pracowników ujmuje się w kolumnie 12 KPiR - wynagrodzenia w gotówce i naturze.

W tej samej kolumnie należy również księgować składki ZUS od wynagrodzeń.

W zależności od rodzaju zatrudnienia i terminu wypłaty data księgowania listy płac jest inna.

Przykład 1.

Przedsiębiorca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę do 10. dnia następnego miesiąca. Wypłaty za maj trafiły na konta pracowników 6 czerwca, w związku z czym przedsiębiorca zalicza wypłacone pensje do kosztów w maju.

Jeśli wynagrodzenia zostałyby wypłacone po terminie, np. 15 czerwca, wówczas wynagrodzenia powinny zostać zaliczone do kosztów firmowych dopiero w dacie ich wypłaty, czyli w czerwcu.

Przykład 2.

Przedsiębiorca pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wypłaca wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenia za maj z powodu problemów z płynnością finansową zostały wypłacone dopiero 15 czerwca.

Poniesiony wydatek przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów dopiero 15 czerwca.

Lista płac dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę o dzieło księguje się do kosztów w dacie ich faktycznej wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji pracownika (w przypadku płatności przelewem).

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony na umowę o dzieło wypłatę za maj powinien otrzymać do 7 czerwca. Wynagrodzenie zostało wypłacone w gotówce 5 czerwca.

Przedsiębiorca może zaliczyć wydatek do kosztów 5 czerwca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów