0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fakturowanie MOSS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 Wprowadzenie od 2015 roku wewnątrzunijnej szczególnej procedury rozliczania się z podatku VAT, to nie tylko zmiana schematów księgowania, ale i zmiana systemu fakturowania. Jak będzie wyglądało fakturowanie MOSS? Kogo dotyczyć będą zmiany? Wyjaśniamy niżej.

Procedura VAT MOSS - dla kogo?

Nowymi przepisami od stycznia 2015 roku zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • elektroniczne (usługi typu SaaS),

 • telekomunikacyjne,

 • nadawcze,

na rzecz zagranicznych odbiorców ostatecznych - konsumentów (osób prywatnych).

VAT MOSS odpowiedzią na zmianę miejsca świadczenia usług

Do końca 2014 roku miejscem świadczenia usług wyżej wymienionych jest kraj sprzedawcy. Co to oznacza dla podatnika? Nic innego jak to, że sprzedając usługę np. elektroniczną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności z UE, opodatkować należy ją krajową stawką właściwą dla danej usługi - najczęściej 23%. Od dnia 1 stycznia 2015 roku zasada ta ulega zmianie.

Miejscem świadczenia usługi będzie kraj nabywcy (tak samo jak w świadczeniu usług na rzecz firm). Co to zmienia? Bardzo dużo. Opodatkowanie takiej usługi powinno wówczas nastąpić w kraju nabywcy, a więc w innym państwie UE niż Polska (kraj sprzedawcy). Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz zagranicznej osoby prywatnej będzie zatem zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w innym kraju członkowskim. Wiąże się to z dużym wysiłkiem formalnym, dlatego też jako alternatywę stworzono system VAT MOSS, który  pozwala ograniczyć nieco wymogi formalne rozliczania VAT w kraju nabywcy. Problem pozostaje jednak z fakturowaniem MOSS.

Fakturowanie MOSS - jak sprostać wymogom?

Wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT - Mini One Stop Shop - jest początkiem rewolucji w zakresie rozliczania VAT w zagranicznych transakcjach. Na co zwrócić uwagę?

Zanim wystawisz fakturę VAT MOSS sprawdź nabywcę!

Sprzedawca, fakturując zgodnie z zasadami MOSS, powinien sprawdzić swojego nabywcę przede wszystkim pod względem tego, czy jest podatnikiem, a następnie jeżeli:

 • jest - nie ma zastosowania fakturowanie MOSS - prośba o podanie numeru identyfikacji podatkowej;

 • nie - ma zastosowanie fakturowanie MOSS - powinna nastąpić weryfikacja kraju, w którym nabywca rezyduje.

Dowodami potwierdzającymi kraj rezydencji mogą być:

 • adres na fakturze,

 • adres IP,

 • dane dotyczące rachunku bankowego,

 • potwierdzenie mailowe,

 • kod państwa z karty SIM,

 • lokalizacja łącza stacjonarnego.

Udowodnienie kraju nabywcy leży w gestii sprzedawcy, w związku z czym powinien on zadbać o co najmniej 2 dowody jednoznacznie określające kraj rezydencji nabywcy, a więc i kraj opodatkowania sprzedaży.

Fakturowanie MOSS wiąże się ze znajomością zagranicznych stawek VAT

Podczas fakturowania sprzedaży procedurą VAT MOSS trzeba mieć na uwadze, że krajem w którym należy opodatkować usługę jest kraj nabywcy. A ponieważ nabywcą jest niepodatnik to nie może on sam rozliczyć się z podatku. Stąd polski sprzedawca, wystawiając fakturę, będzie zobowiązany zastosować stawkę VAT właściwą dla kraju nabywcy, czyli stawkę zagraniczną. Skąd wiedzieć jaka stawka obowiązuje w kraju nabywcy? Komisja Europejska opublikowała stawki VAT obowiązujące w krajach unijnych.

Fakturowanie MOSS a rozliczenia podatkowe w EURO

Wystawiając faktury sprzedaży dla zagranicznych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w walucie obcej, innej niż euro, przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że podatek VAT opłacany będzie i tak w walucie EURO.

Faktury VAT MOSS muszą trafić do dodatkowych ewidencji

Podejmując się rozliczeń wg procedury szczególnej VAT, konieczne jest prowadzenie dodatkowych ewidencji sprzedaży dla każdego państwa konsumpcji oddzielnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów