0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Miejsce prowadzenia KPiR trzeba zgłosić!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy według skali podatkowej lub liniowo muszą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do obowiązków podatnika należy zgłoszenie, u naczelnika właściwego urzędu skarbowego, miejsca prowadzenia KPiR. Przeczytaj artykuł i sprawdź, w jakim terminie zgłosić miejsce prowadzenia KPiR

Zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej księgowości na KPiR

W niektórych sytuacjach, przewidzianych w ustawie, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia faktu oraz miejsca prowadzenia uproszczonej księgowości. Należą do nich:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej,

  • zmiana prowadzenia rachunkowości z formy ryczałtowej na ogólna formę uproszczoną,

  • zmiana sposobu prowadzenia księgowości z ksiąg rachunkowych na uproszczoną.

Istnieją także sytuacje, w których przedsiębiorcy nie muszą prowadzić KPiR. Obowiązku tego nie mają:

  • przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie zryczałtowanej,

  • przedsiębiorcy, którzy wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

  • adwokaci wykonujący swój zawód wyłącznie w zespole adwokackim.

Miejsce prowadzenia KPiR

W terminie 20 dni od założenia KPiR przedsiębiorcy powinni zgłosić miejsce prowadzenia KPiR. Zgłoszenie powinno być zrealizowane w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania podatnika). Co ważne, zgłoszenie to nie zawsze jest wymagane przez urzędy skarbowe. Niekiedy wystarczy tylko zgłoszenie faktur prowadzenia KPiR na druku CEIDG.

Ważne!

Miejsce prowadzenia KPiR zgłaszają przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi samodzielnie oraz ci, którzy korzystają z usług biura rachunkowego.

Jeżeli przedsiębiorca zleci prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, musi on prowadzić w siedzibie firmy ewidencje sprzedaży, ale to nie koniec obowiązków. Dodatkowo podatnik musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego o przekazaniu prowadzenia KPIR biuru rachunkowemu. W informacji powinny znaleźć się następujące dane:

  • nazwa i adres biura rachunkowego,

  • miejsce prowadzenia KPiR,

  • miejsce przechowywania KPiR i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów