0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dojazd do pracy własnym samochodem w 2023 a zeznanie roczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem pracownikiem i codziennie dojeżdżam do pracy ok. 60 km własnym samochodem. Miesięcznie na paliwo wydaję ok. 550 zł. Czy związku z tym, w zeznaniu rocznym mam prawo ująć w formie kosztu dojazd do pracy własnym samochodem w wysokości miesięcznych wydatków?

Janusz, Lubin

Podatnikom, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, w 2023 roku (obowiązuje również w 2024 roku) przysługują w skali miesiąca ryczałtowe koszty na dojazdy w kwocie 300 zł (3 600 zł – gdy mamy jeden stosunek pracy), pod warunkiem, że miejsce zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dodatkowo podatnicy nie mogą otrzymywać dodatku za rozłąkę. Natomiast, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego zakładu pracy, koszty uzyskania przychodów nie mogą być wyższe niż 5 400 zł za dany rok podatkowy.

W sytuacji, gdy wyżej podane zryczałtowane koszty są niższe od wydatków poniesionych na dojazdy do pracy, to jest możliwość ujęcia w zeznaniu faktycznie poniesionych wydatków. Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie dojazdów środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Dodatkowo takie wydatki muszą być udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Co ważne, zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy otrzymania zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Reasumując, wydatki na dojazd do pracy własnym samochodem w 2023 roku (jak również w pozostałych latach) mogą zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym, ale tylko do wysokości przysługującego ryczałtu. Tylko poruszając się transportem publicznym można ująć w PIT faktyczne wydatki związane z dojazdem do pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów