0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenia w zeznaniu rocznym - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2019 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące zeznań podatkowych, a co za tym idzie – zgłoszeń w zeznaniu rocznym. Między innymi zlikwidowano oświadczenia o rozliczeniu kwartalnym oraz zasadach uproszczonych płacenia zaliczek, a także wprowadzono nowe informacje, które w zeznaniu należy uwzględnić. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać zmiany dotyczące zgłoszenia w zeznaniu rocznym!

Zgłoszenia w zeznaniu rocznym – najważniejsze zmiany

Od rozliczeń za 2019 rok zmieniony jest charakter zgłoszeń w zeznaniu rocznym. Do jednych z istotniejszych modyfikacji należą zlikwidowanie oświadczeń o rozliczeniu kwartalnym i zasadach uproszczonych płacenia zaliczek oraz informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Brak oświadczeń o rozliczeniu kwartalnym i zasadach uproszczonych płacenia zaliczek

Podatnik decyduje, w jakiej formie płaci zaliczki. Ma on obowiązek poinformować o tym organ podatkowy w deklaracji podatkowej PIT do 30 kwietnia (lub ostatniego dnia lutego w przypadku ryczałtu) roku następnego w stosunku do roku, w którym opłacał w tej formie zaliczki.

Inne wybrane zmiany dotyczące zgłoszenia w zeznaniu rocznym

W deklaracji podatkowej za 2020 rok należy uwzględnić między innymi takie informacje, jak to, czy podatnik lub jego małżonek:

  • dokonał wyboru metody określania daty powstania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą), czyli ustalił ją na dzień pobrania wpłaty, jeżeli była ona dokonana na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zrealizowane w kolejnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy użyciu kasy rejestrującej według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
  • dokonał wyboru metody określania różnic kursowych, o której mówi art. 14b ust. 2 ustawy, tj. opierając się na przepisach o rachunkowości, jeżeli jego sprawozdania finansowe będą podlegać kontroli firm audytorskich;
  • rezygnuje z korzystania z metody określania różnic kursowych, o której mówi art. 14b ust. 2 ustawy;
  • wybrał prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek;
  • wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów