Poradnik Przedsiębiorcy

Nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym

Co do zasady, przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy fiskalnej. Dokumentując w ten sposób sprzedaż, zobowiązany jest do tego, by przekazać klientowi paragon fiskalny jako dowód transakcji. Podczas rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej może powstać wątpliwość, jak określić na paragonie fiskalnym nazwę towaru lub usługi, bowiem nazwa towarów i usług na paragonie określona w sposób zbyt ogólny i uproszczony może zostać zakwestionowane przez urząd skarbowy.

Nazwa towarów i usług na paragonie w świetle przepisów

Ważne!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zawierać nazwę towaru lub usługi, która w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację przedmiotu sprzedaży.

W związku z powyższym przedmiot transakcji powinien zostać oznaczony w sposób, który nie wzbudza wątpliwości co do tego, co jest przedmiotem transakcji. Należy również mieć na względzie, że przedsiębiorca nie ma obowiązku zamieszczania szczegółowej nazwy towarów i usług na paragonie fiskalnym.

Na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego możliwe powinno być dokonanie identyfikacji przedmiotu umowy. W praktyce oznacza to, że po otrzymaniu paragonu nabywca powinien móc zweryfikować fakt, czy cena towaru znajdującego się na półce jest taka sama jak cena na rachunku.

Identyfikacja przedmiotu sprzedaży a nazwa towarów i usług na paragonie

Zgodnie ze stanowiskiem zajętym przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z 12 września 2013 r., sygn. PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 nazwa towarów i usług na paragonie powinna zostać określona indywidualnie przez sprzedawcę z uwzględnieniem sprzedawanego asortymentu. Z kolei jednoznaczna identyfikacja zależna jest od specyfiki prowadzonej działalności.

Nie wystarczy na paragonie zamieścić zbyt ogólnej nazwy. Na przykład samo określenie nabiał nie wystarczy, bowiem pod pojęciem tym może kryć się ser, masło czy jogurt. Jest to więc zbyt ogólne pojęcie, które nie daje możliwości weryfikacji przedmiotów znajdujących się na paragonie. Natomiast nie ma konieczności zamieszczania na paragonie szczegółowych nazw towarów w sytuacji, gdy przedsiębiorca sprzedaje produkty jednego asortymentu w tej samej cenie, np. sprzedaż różnego rodzaju jabłek w tej samej cenie.

W związku z powyższym nazwa towarów i usług na paragonie powinna umożliwiać identyfikację zakupionego towaru lub usługi. Przede wszystkim ma to na celu sprawdzenie zgodności cen oferowanych i zamieszczonych na rachunku. Ponadto określenie cen na paragonie fiskalnym powinno umożliwiać organom podatkowym sprawdzenie poprawności rozliczeń podatkowych.

Jeśli więc nazwa towarów i usług na paragonie fiskalnym nie pozwala na identyfikację przedmiotu sprzedaży zarówno przez nabywcę, jak i przez organy podatkowe, należy uznać ją za nieprawidłową i konieczne będzie jej uszczegółowienie.