0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Na jaką pomoc dla firm mogą liczyć przedsiębiorcy w październiku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna coraz bardziej odbija się na gospodarce. Wprowadzane restrykcje i obostrzenia nie sprzyjają rozwojowi firm, przez co te popadają w problemy finansowe. Oferowane przez rząd wsparcie obejmuje dofinansowania i pomoc dla firm dotkniętych skutkami szalejącego koronawirusa. Wśród udzielonych form pomocy, w tym tarcz antykryzysowych, dostępne są jeszcze świadczenia, o które można wnioskować. Czy wiesz, z jakich form pomocy dla swojej firmy możesz skorzystać w październiku? Sprawdź!

Mikropożyczka 5000 zł jako pomoc dla firm

Ci przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie skorzystali z mikropożyczki w kwocie 5000 zł, nadal mogą składać wnioski o jej przyznanie. Otrzymane środki mają być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności. Warto dodać, że ta pomoc dla firm skierowana jest do przedsiębiorców o statusie mikroprzedsiębiorcy, prowadzących działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Co istotne, mikropożyczka ma charakter bezzwrotny i zostanie umorzona z urzędu (bez konieczności składania wniosku), jeżeli od dnia jej otrzymania działalność będzie prowadzona przez co najmniej 3 miesiące. Więcej na temat mikropożyczki w artykule: Mikropożyczka 5000 zł dla wszystkich! Nowelizacja Tarczy!

Dofinansowanie części kosztów działalności z PUP

Mikropożyczka nie jest jedyną formą pomocy, na jaką mogą liczyć osoby prowadzące firmę. O dofinansowanie części kosztów działalności z PUP mogą ubiegać się przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, którzy nie zatrudniają pracowników, a spadek ich obrotów gospodarczych nastąpił z powodu epidemii COVID-19. Pomoc dla firm udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do powiatowego urzędu pracy. Zasady ubiegania się o dofinansowanie zawarto w artykule: Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych!

Pomoc dla firm to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Przedsiębiorcy nadal mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Grono beneficjentów w tym przypadku jest szersze, ponieważ z takiej pomocy dla firm mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Wniosek o pomoc dla firm należy złożyć do właściwego ze względu na swoją siedzibę powiatowego urzędu pracy. Więcej na temat tej pomocy w artykule: Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników nieobjętych postojem.

Pomoc dla firm z branży turystycznej

15 października wejdą w życie przepisy Tarczy antykryzysowej 5.0, która skierowana jest wyłącznie do branży turystycznej. Pomoc dla firm będzie obejmować: zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień oraz wrzesień, świadczenie postojowe i dodatkowe świadczeniu postojowe.

Świadczenie postojowe

Warto dodać, że ci przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali ze świadczenia postojowego w ramach wcześniejszych tarcz antykryzysowych, nadal mogą to zrobić, ponieważ na mocy obowiązujących przepisów wnioski o świadczenie postojowe można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii.

Pomoc dla firm z sektora kultury

Dofinansowanie to dotyczy wyłącznie sektora kultury. Środki przeznaczone są dla samorządowych instytucji artystycznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną. Nabór wniosków trwa do 21 października.

Pozostała pomoc dla firm z naborem wniosków w październiku

Dla przedsiębiorców z wybranych województw, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w październiku otwarto nabór wniosków. Dotyczy to wniosków składanych o:

  1. Dotacje płynnościowe z UE dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego.
  2. Dotacje na wsparcie przedsiębiorczości dla firm z województwa łódzkiego, przeznaczone dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz tych już ją prowadzących.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów