0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczanie VAT od zakupów WNT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonałem wewnątrzwspólnotowego zakupu towaru, na który posiadam fakturę. W jaki sposób mogę odliczyć od niego VAT?

Mikołaj, Łosiów

 

W przypadku WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą wystawienia faktury przez podatnika od wartości dodanej. Jednak nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT na terytorium jednego z państw członkowskich (o czym świadczy art. 20 ust 5 ustawy o VAT). W przypadku czynnych podatników VAT kwota podatku naliczonego jest równa kwocie podatku należnego z tytułu wewnętrzwspólnotowego nabycia towarów .

Dokonując wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów, należy pamiętać, że podatek VAT naliczony należy wykazać w tym samym okresie, co podatek VAT należny. Jednak ma to zastosowanie w przypadku, kiedy faktura została dostarczona podatnikowi w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy co do zakupionych towarów.

W przypadku nieotrzymania faktury w kolejnych 3 miesiącach (począwszy od końca miesiąca, w którym rozpoczął się obowiązek podatkowy) przedsiębiorca będzie musiał dokonać korekty podatku VAT naliczonego za okres, w którym upłyną właściwy termin rozliczenia WNT (wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów