Poradnik Przedsiębiorcy

Likwidacja działalności gospodarczej a zwrot ulgi na zakup kasy

W styczniu 2011 r. byłam zobligowana do zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Skorzystałam z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Czy obecnie decydując się na likwidację działalności, muszę ją zwrócić?

Agnieszka, Rzeszów

 

Nie musi Pani dokonywać zwrotu ulgi, bowiem od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy jej użyciu minęły 3 lata. Tak bowiem wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią:

"Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2."