0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za paliwo bez numeru rejestracyjnego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zorientowałem się, że jedna z faktur za paliwo, którą otrzymałem, nie ma wpisanego numeru rejestracyjnego samochodu. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Tomasz, Lubawka


Zgodnie z przepisami, które obowiązują od stycznia 2013 roku, nie ma już obowiązku wpisywania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach potwierdzających zakup paliwa. Takie regulacje znalazły swoje odzwierciedlenie także w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR, gdzie wykreślono zapis stanowiący o obowiązku wpisywania numeru rejestracyjnego na fakturach dotyczących zakupu paliwa do prywatnych pojazdów, używanych w celach firmowych.

Brak numeru rejestracyjnego samochodu przedsiębiorcy na fakturze poświadczającej zakup paliwa nie dyskwalifikuje jej jako dowodu księgowego. Podatnik może ręcznie dopisać numer rejestracyjny. Trzeba także pamiętać, że korzystając z samochodu prywatnego do celów firmowych, należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Stanowi ona podstawę księgowania kosztów, które są związane z wykorzystywaniem tego pojazdu w działalności gospodarczej. Dodatkowo do prowadzonej ewidencji należy dołączyć faktury dokumentujące koszty eksploatacji samochodu.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów