0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość obniżenia dochodu przez podatnika o straty, które poniósł on w poprzednich latach. Kiedy możliwe jest odliczenie straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT? Wyjaśniamy.

Odliczenie straty z lat ubiegłych - w jakiej wysokości?

W ustawie zawarto przepis, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła. Strata podatkowa może być rozliczana przez kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, ale nie więcej niż 50% kwoty straty jednorazowo.

Jednak zasada ta nie ma zastosowania w przypadku strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT), a także ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego (art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o PIT).

Podatnik, który w 2016 roku wypracował dochód, ma możliwość obniżenia go o ewentualne straty z pięciu ostatnich lat podatkowych. Należy pamiętać, że odliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy poniesiona strata pochodzi z tego samego źródła przychodów, a także o tym, iż dostępne jest tylko 50% odliczenia kwoty straty w poszczególnych latach.

Czy możliwe jest odliczenie straty z lat ubiegłych w ciągu roku?

Z przepisów podatkowych nie wynika, że odliczenie straty z lat ubiegłych można dokonać tylko i wyłącznie po zakończeniu roku, w rozliczeniu podatkowym, czy też również w trakcie roku podatkowego.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż podatnik ma prawo obniżyć dochód o stratę z ubiegłych lat również w trakcie roku. Taką opinię wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 9 sierpnia 2011 roku w interpretacji indywidualnej nr IPTPB1/415-42/11-2/ASZ , jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPB1/415-208/12/HD z 16 maja 2012 r.

"(...) Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody pozostaje w gestii podatnika.

W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą "zaliczkowo" odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.. (...)"

Podatnik nie musi korygować wyliczonych w trakcie roku zaliczek, w których uwzględnił odliczenie straty z lat ubiegłych. Nie może bowiem przewidzieć, że na koniec roku osiągnie stratę w działalności, a co za tym idzie, w zeznaniu rocznym nie będzie miał możliwości odliczenia straty z poprzednich lat.

Należy pamiętać o tym, że podatnik może zaniechać odliczenia straty w rozliczeniu rocznym, nawet jeśli odliczał ją podczas ustalania zaliczek. Jednakże takie postępowanie może spowodować pozbawienie go możliwości odliczenia straty w następnym roku, gdy obecny rok podatkowy był ostatnim do jej odliczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów