Poradnik Przedsiębiorcy

Strata z lat ubiegłych - jak prawidłowo rozliczyć?

Przedsiębiorcy, którzy na koniec danego roku wykazali stratę w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile czasu na rozliczenie straty?

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w roku 2017 poniosła stratę z tej działalności, ma prawo do jej odliczenia aż do roku 2022. Po upływie tego czasu rozliczenie nie będzie możliwe.

Jak rozliczyć stratę?

Jak zostało zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

Przykład 1.

Firma Jana Kowalskiego poniosła w roku 2016 stratę w wysokości 7500 zł. Czas na jej rozliczenie ma do 2021 roku. W kolejnych latach firma wykazuje następujące wyniki:

2017 – dochód 10 000 zł

2018 – strata 1 500 zł

2019 – dochód 8 000 zł

2020 – dochód 12 000 zł

2021 – dochód 17 000 zł

Biorąc pod uwagę ww. ograniczenie, odliczenie straty Pana Jana będzie wyglądać następująco:

2017 – 3 750 zł (50% kwoty 7 500 zł)

2018 – 0 (w danym roku jednostka ponownie wykazuje stratę)

2019 – 4500 (50% kwoty 7 500 zł + 50% kwoty 1 500 zł)

2020 – 750 zł (50% kwoty 1 500 zł) – obydwie starty rozliczone w całości

2021 – 0 zł

Kwotę straty można ująć w rozliczeniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy, nie trzeba więc czekać do czasu sporządzenia zeznania rocznego.

Strata z lat ubiegłych a inne źródła

Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty z lat ubiegłych jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc przedsiębiorca uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu.