0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strata z lat ubiegłych - jak prawidłowo rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, u którego na koniec danego roku powstała strata w prowadzonej działalności gospodarczej, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie zostało zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak powinna zostać rozliczona strata z lat ubiegłych?

Ile czasu na rozliczenie straty?

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego.

Przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w roku 2017 poniosła stratę z tej działalności, ma prawo do jej odliczenia aż do roku 2022. Po upływie tego czasu rozliczenie nie będzie możliwe.

W związku z epidemią COVID-19 możliwe jest rozliczenie wsteczne straty, o czym więcej w artykule: Wsteczne rozliczenie poniesionej straty z uwagi na COVID-19.

Jak rozliczyć stratę?

Jak zostało zapisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty do 2018 roku. Natomiast strata od 2019 roku może być odliczona jednorazowo do limitu 5 mln zł lub w 50% kwoty poniesionej straty. Nadwyżka ponad 5 mln rozliczana jest w zeznaniu rocznym na zasadzie 50%.

Przykład 1.

Firma Jana Kowalskiego poniosła w roku 2016 stratę w wysokości 7500 zł. Czas na jej rozliczenie ma do 2021 roku. W kolejnych latach firma wykazuje następujące wyniki:

2017 – dochód 10 000 zł

2018 – strata 1 500 zł

2019 – dochód 8 000 zł

2020 – dochód 12 000 zł

2021 – dochód 17 000 zł

Biorąc pod uwagę ww. ograniczenie, odliczenie straty Pana Jana będzie wyglądać następująco:

2017 – 3 750 zł (50% kwoty 7 500 zł)

2018 – 0 (w danym roku jednostka ponownie wykazuje stratę)

2019 – 4500 (50% kwoty 7 500 zł + 50% kwoty 1 500 zł)

2020 – 750 zł (50% kwoty 1 500 zł) – obydwie starty rozliczone w całości

2021 – 0 zł

Kwotę straty można ująć w rozliczeniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy, nie trzeba więc czekać do czasu sporządzenia zeznania rocznego.

Strata z lat ubiegłych a inne źródła

Jedną z najważniejszych zasad odliczania straty z lat ubiegłych jest fakt, iż może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc przedsiębiorca uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w systemie wfirma.pl

W celu rozliczenia straty z lat ubiegłych w systemie wfirma.pl wystarczy przejść do zakładki USTAWIENIA, a następnie w tabeli PODATKI kliknąć w pozycję PODATEK DOCHODOWY. Następnie w wyświetlonym oknie należy kliknąć w opcję DODAJ ODLICZENIE i uzupełnić dane. Wówczas wprowadzona strata będzie automatycznie uwzględniana w zaliczkach na podatek dochodowy.

Strata z lat ubiegłych - rozliczenie w systemie wfirma.pl

Więcej szczegółów na temat rozliczania start z lat ubiegłych w systemie wfirma.pl w artykule: https://pomoc.wfirma.pl/-jak-wprowadzic-do-systemu-strate

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów