0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek cukrowy i opłata małpkowa w kompetencji Ministerstwa Finansów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po nowelizacji przepisów dotyczących podatku akcyzowego i ustaw o zdrowiu publicznym oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odpowiedzialność w zakresie interpretacji przepisów nie pozostanie w kompetencji Ministerstwa Zdrowia. Podatek cukrowy i opłata małpkowa staną się właściwością Ministerstwa Finansów. W artykule omawiamy założenia przedstawione przez resort finansów w zakresie wprowadzonej nowelizacji.

Podatek cukrowy i opłata małpkowa – wątpliwość w stosowaniu przepisów

Stosowanie przepisów opłaty cukrowej i małpkowej sprawiło wiele trudności przedsiębiorcom w zakresie kwalifikacji produktów podlegających opłacie, a także prawidłowości w ich rozliczaniu. Liczne pytania przedsiębiorcy kierowali do Ministerstwa Zdrowia, które odpowiedzialne było za interpretację przepisów wprowadzonych opłat, a także do Krajowej Informacji Skarbowej.

Zmiana organu odpowiedzialnego a podatek cukrowy i opłata małpkowa

Odpowiedzialność po zatwierdzonej przez prezydenta nowelizacji ustawy z 30 marca br. została przekazana Ministerstwu Finansów. Jak podkreśla MF – zmiana organu odpowiedzialnego za interpretowanie przepisów gwarantuje przedsiębiorcom bezpieczeństwo w zakresie prawidłowego stosowania przepisów opłaty cukrowej i małpkowej.

Podatek cukrowy i opłata małpkowa – co przewiduje ustawa?

Nowelizacja ustawy wskazuje, że przepisy z ustawy - Ordynacja podatkowa będą miały zastosowanie zarówno względem podatku cukrowego, jak i opłaty małpkowej. Uprawnienia z tego tytułu otrzymają następujące organy podatkowe:

  • Naczelnik Urzędu Skarbowego;

  • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej;

  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

  • minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Ustawa określa także terminy i formę postępowania w zakresie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji, które skierowane były do innych organów aniżeli określone znowelizowaną ustawą. Z chwilą wejścia przepisów w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca br. w Dzienniku Ustaw organem odpowiedzialnym za wydanie indywidualnych interpretacji będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów