Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek cukrowy - co to oznacza dla przedsiębiorców?

18 lutego 2020 roku do Prezydenta i Marszałka Senatu przekazano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ustawa planowo ma wejść w życie od 1 lipca 2020 r., a wraz z nią podatek cukrowy. Czym jest podatek cukrowy i jakie będzie miał konsekwencje dla przedsiębiorców. Sprawdźmy!

Podatek cukrowy - czym jest i kto musi go zapłacić?

Tak zwany podatek cukrowy jest to podatek nałożony na napoje z dodatkiem będących monosacharydami lub disacharydami oraz substancji o właściwościach słodzących, czyli z dodatkiem m.in.:

  • sorbitolu,
  • ksylitolu,
  • mannitolu,
  • aspartamu,
  • kwasu cyklaminowego oraz jego soli sodowych i wapniowych,
  • sacharyny i jej soli sodowych, potasowych i wapniowych,

oraz na napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny.

Do zapłaty podatku cukrowego będą zobowiązane osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będący:

  • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Ile wynosi dodatkowa opłata cukrowa?

Zgodnie z art. 12f zmienionej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r.poz. 2365) opłata będzie składała się z części:

  • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,
  • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju. W przypadku napojów powyżej 5g nalicza się sumę tych dwóch części.

W przypadku napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. A w przypadku gdy napój zawiera kofeinę lub taurynę oraz substancje wymienione w pkt 1 i 2 to na opłatę składa się suma tych wszystkich opłat.

Opłata cukrowa nie może przekroczyć 1,20 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Podatek cukrowy podatnicy będą zobowiązani obliczać i wpłacać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty na podstawie informacji składanej w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, o której mowa w art. 12g w/w ustawy.