0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie działalności gospodarczej - podstawowe zasady

Wielkość tekstu:

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

W zbiorze zasad ustrojowych naszego kraju jedną z najważniejszych jest swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. Nie jest to oczywiście niczym nieskrępowana wolność - istnieją w końcu regulacje obejmujące zezwolenia, koncesje czy licencje. Pewne ograniczenia zostały także wymienione w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

W gestii przyszłego przedsiębiorcy leży decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, jej formie organizacyjno-prawnej i sposobie wykonywania. Gdy już założy firmę, ma obowiązek przestrzegania przepisów opisujących podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców, a także zasady prowadzenia działalności gospodarczej (rozdział 2 wspomnianej ustawy).

Prowadzenie działalności gospodarczej - zasada uczciwej konkurencji

Jedną z najważniejszych reguł prowadzenia firmy jest zasada uczciwej konkurencji, którą można znaleźć w artykule 17 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tam również znajduje się przepis mówiący, że przedsiębiorca powinien szanować dobre obyczaje oraz słuszne interesy konsumentów.

Tyle teoria - praktyka pokazuje, że dla wielu osób prowadzenie działalności gospodarczej wcale nie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania tych kluczowych przepisów. Znane są doniesienia o wprowadzaniu w błąd konsumentów przez podszywanie się pod inne marki lub oferowanie podróbek łudząco podobnych do oryginałów. Nieuczciwa, kłamliwa reklama to też często zjawisko. Takie działania stanowią naruszenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej i wiążą się z potencjalnym postępowaniem sądowym wytoczonym przez poszkodowanych konsumentów lub kontrahentów.

Uczciwe prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z przestrzeganiem dobrych obyczajów i szacunkiem dla interesów konsumentów. Innymi słowy, są to działania respektujące zasady, jakie obowiązują w ramach wykonywanych czynności. Ważna jest również uczciwa postawa wobec innych uczestników rynku.

Prowadzenie działalności gospodarczej - pozostałe obowiązki

Właściciel firmy musi respektować warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jakimi są - poza wymienionymi wyżej - również przepisy na temat ochrony przed zagrożeniem ludzkiego zdrowia, życia i moralności publicznej. Odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się także z dbaniem o środowisko naturalne. Opisane w tym akapicie powinności można znaleźć art. 18 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów