0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja działalności gospodarczej - data we wniosku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Likwidacja działalności gospodarczej - definicje

Likwidacja działalności gospodarczej nastręcza czasem wielu trudności - szczególnie w kwestii tego, jaką datę zamknięcia firmy wpisać do odpowiednich formularzy. Likwidacja działalności gospodarczej nie jest jednoznacznie zdefiniowana w przepisach. W Ustawie o podatku od towarów i usług można znaleźć nieprecyzyjne pojęcie zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Słownik języka polskiego mówi, że “zaprzestać” znaczy przestać coś robić. Dlatego też wydaje się, że zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT można rozumieć jako ostateczne (nie czasowe) zakończenie działalności gospodarczej.

Likwidacja działalności gospodarczej - CEIDG

Zaprzestanie sprzedaży towarów lub usług w danym dniu oznacza tym samym zakończenie realizacji czynności opodatkowanych VAT w świetle art. 14 ust. 5 i art. 96 ust. 6 ustawy o VAT. Jednocześnie podatnik musi sporządzić spis z natury niesprzedanych towarów i materiałów, które podlegają prawu do odliczenia podatku naliczonego. Od nich należy uiścić podatek należny bądź skorygować naliczony.

Likwidacja działalności gospodarczej musi zostać przeprowadzona za pomocą wniosku CEIDG-1 z uwzględnioną informacją o jej zamknięciu. W formularzu należy podać datę ostatniego dnia wykonywania działalności. Zdaniem CEIDG wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni dni od dnia trwałej likwidacji działalności gospodarczej. Data zamknięcia firmy nie może być późniejsza od daty składania wniosku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów