Poradnik Przedsiębiorcy

Jak określić PKD wykonywanej działalności gospodarczej?

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności konieczne jest określenie rodzaju wykonywanej działalności wg PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stworzono ją na bazie państwowych danych statystycznych, które umożliwiły zbudowanie klasyfikacji przypisującej każdą realizowaną w granicach działalności gospodarczej czynność do konkretnych grup w celu uzyskania spójnego i uniwersalnego nazewnictwa.

Struktura kodowania Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) składa się z 5 części:

  • sekcji (najszerszy zakres) (21);

  • działu (88);

  • grupy (272);

  • klasy (615);

  • podklasy (654).

Sekcja, dział, grupa i klasa definiują poziom europejski, zaś podklasa dotyczy typów działalności, które są znamienne dla naszej gospodarki.

Określenie PKD - dlaczego jest to tak ważne?

Każdy zaczynający prowadzenie własnej firmy powinien określić rodzaj działalności wg PKD specjalnym numerem. Zdarza się, że konkretna czynność, wymieniona pod danym numerem PKD, niesie ze sobą konieczność zdobycia odpowiednich koncesji bądź pozwoleń. Oprócz tego trzeba pamiętać, że określenie PKD jest podstawą definiującą zakres realizowanych czynności - w praktyce więc przedsiębiorca nie powinien trudnić się działalnością wykraczającą poza te ustalone ramy. Nierespektowanie tego prawa może skutkować problemami z fiskusem.

Konkretny charakter prowadzonej działalności może dawać przedsiębiorcy prawo do opodatkowania jej na podstawie szczególnych zasad - np. zwolnienia z VAT (tu ważne są nazwy wykonywanych czynności) czy korzystania z ryczałtu ewidencjowanego (mimo że w regulacjach wiąże się to z inną klasyfikacją - PKWiU, która jednak odnosi się do PKD).

Określenie PKD - problemy

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i ci, którzy zamierzają rozszerzyć zakres działania swojej firmy, miewają czasem kłopot z wybraniem właściwego PKD, czyli z określeniem rodzaju wykonywanych czynności.

W razie wątpliwości pomocą służy Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, którego rolą jest udzielanie informacji (na piśmie) w kwestii rozmaitych klasyfikacji statystycznych (PKD, PKWiU, KŚT czy PKOB). W celu otrzymania wyjaśnienia na temat prawidłowego PKD należy złożyć wniosek na piśmie, w którym dokładnie opisane są:

  • przy wątpliwościach na temat wyboru PKD - czynności, które realizowane są w prowadzonej firmie;

  • przy wątpliwościach na temat PKWiU - usługi bądź wyroby stanowiące przedmiot klasyfikacji (szczegółowo opisane).

Aby uzyskać informacje, należy uiścić stosowną opłatę - od 50 do 300 zł, w zależności od liczby nadanych kodów klasyfikacyjnych. Na rozpatrzenie wniosku zwykle należy oczekiwać 30 dni - choć czas ten może zostać wydłużony do 60 dni.