0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PKD działalności doradczej a zwolnienie z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej wprowadziłem kod PKD obejmujący swoim zakresem usługi doradztwa. W rzeczywistości jednak jestem projektantem instalacji elektrycznych i nie wykonuję żadnych porad z tym związanych. Czy tak podany zakres PKD oznacza, że muszę płacić VAT od faktur, które wystawiam? Czy zwolnienie z VAT mi nie przysługuje, mimo że nie przekroczyłem limitu 200.000 zł?

Michał, Kąty Wrocławskie

 

Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo automatycznie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów. Wyłączenia jednak nie powoduje samo zarejestrowanie działalności - podanie we wniosku rejestracyjnym PKD dotyczącego doradztwa. W tym zakresie mają bowiem znaczenie faktycznie wykonywane czynności w ramach świadczonych przez Pana usług. Jeżeli zatem wykonywane przez Pana czynności nie mają charakteru doradztwa, to zwolnienie z VAT obowiązywałoby do czasu przekroczenia obrotu 200.000 zł, o ile nie rejestrował się Pan już jako czynny podatnik VAT przez złożenie w urzędzie wniosku VAT-R.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 22 października 2012 r. wydał interpretację indywidualną (IPPP2/443-979/12-2/KOM) w podobnej sprawie:

Podatnik planował poszerzyć zakres zarejestrowanej (...) działalności gospodarczej o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy (PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne) w związku z czym zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, gdyż faktycznie wykonywał jedynie czynności w zakresie inżynierii a nie doradztwa.

Odpowiedź organu podatkowego zakończono słowami:

Jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające wyłącznie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, oraz o ile rzeczywiście nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (inżynieryjne, techniczne, czy też inne), wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy -  przyznając podatnikowi rację, co do jego stanowiska, w którym wskazał, że faktycznie wykonywane przez niego czynności nie stanowią doradztwa, mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów