0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie bloga na gruncie podatku VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Blog internetowy to jeden z rodzajów strony internetowej przeznaczonych do publikowania uporządkowanych, samodzielnych wpisów o określonej tematyce. Najważniejszą jego składową są wpisy prezentowane od najnowszego do najstarszego. Na przestrzeni ostatnich lat blogi internetowe zyskały na popularności, stały się jednym z najszybciej rozwijających się typów stron internetowych. Są narzędziem chętnie wykorzystywanym przez przedsiębiorców do prezentowania oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej produktów i usług, pozycjonowania strony firmowej i realizowania marketingu internetowego. Blog promuje markę, pomaga w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu odbiorców, służy do komunikacji z potencjalnymi klientami, wzmacnia wiarygodność firmy i buduje jej pozycję na rynku. Tematem poniższego artykułu jest prowadzenie bloga na gruncie podatku VAT i PIT.

Prowadzenie bloga na gruncie podatku VAT 

W celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z prowadzeniem bloga firmowego należy odnieść się do przepisów sformułowanych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Co do zasady czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odliczenie VAT jest zatem możliwe wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług
  • oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, których następstwem jest określenie podatku należnego, a więc powstanie zobowiązania podatkowego.

Weryfikując prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z prowadzeniem bloga, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli warunek ten jest spełniony, konieczne jest ustalenie, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było realizowanie czynności opodatkowanych. W przypadku bowiem, gdy nabyte towary lub usługi związane z prowadzeniem bloga nie były nabyte z intencją wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc w razie wykorzystania ich do czynności zwolnionych z podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca posiada status czynnego podatnika VAT oraz gdy nabyte towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przedsiębiorca jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z prowadzeniem bloga.

Dodatkowo, aby odliczenie VAT było możliwe, nabywca towarów lub usług związanych z prowadzeniem bloga powinien posiadać fakturę VAT dokumentującą rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział. Faktura musi zostać wystawiona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Kiedy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług pojawił się obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Ogólna zasada ustalania obowiązku podatkowego w VAT mówi, że powinność ta powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli jednak podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi – wówczas z chwilą otrzymania tej zapłaty.

Dodatkowo podatnik nabywający towary lub usługi, w odniesieniu do których zamierza dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, powinien wziąć pod uwagę art. 86 ust. 10b pkt. 1 ustawy o VAT. Na mocy tego przepisu prawo do odliczenia VAT powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Oznacza to, że nabywca może odliczyć VAT najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym dostał fakturę. Otrzymanie faktury dokumentującej daną transakcję jest zatem warunkiem koniecznym do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prowadzenie bloga na gruncie podatku PIT 

Kosztami uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Wydatki na prowadzenie bloga takie jak np. rejestracja domeny, opłata za serwer, zakup oprogramowania nie zostały wymienione w katalogu wydatków bezwzględnie wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że tego typu zakupy automatycznie mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Przedsiębiorca prowadzący bloga powinien być w stanie wykazać związek poniesionych wydatków z prowadzoną działalnością, potencjalną możliwość przyczynienia się ich do osiągnięcia przychodu oraz racjonalność, czyli ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności.

Charakter i specyfika każdej działalności gospodarczej są inne, dlatego przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków przedsiębiorca musi szczegółowo przeanalizować każdy z nich pod kątem spełnienia definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc związku danego wydatku z przychodami oraz racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przedsiębiorcy samodzielnie decydują o tym, jakie wydatki są celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem przedsiębiorca uzna, że charakter i specyfika prowadzonej przez niego działalności gospodarczej wymagają poniesienia określonych wydatków związanych z realizacją bloga, a wydatki te nie zostały wyszczególnione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Dobrym pomysłem może okazać się stworzenie przez blogera profesjonalnego biznesplanu, w którym określi on, w jaki sposób blog i ponoszone w związku z nim wydatki przyczyniają się do osiąganych przychodów. W razie ewentualnej kontroli podatkowej przedsiębiorca może wówczas przedstawić swoje cele biznesowe i uzasadnić związek przyczynowo-skutkowy poniesionych wydatków z osiąganymi przychodami oraz racjonalność działania dla ich osiągnięcia. 

Przedsiębiorcy prowadzący blogi firmowe muszą sprecyzować nie tylko cel prowadzenia bloga, ale także grupę docelową, a więc czytelników, do których kierowane są prezentowane treści. Zaliczając wydatki związane z prowadzeniem bloga firmowego do kosztów podatkowych, warto gromadzić wszelkiego rodzaju dokumentację potwierdzającą aktywność zawodową przedsiębiorcy-blogera. Kolejnym przykładem uzasadnienia w razie kontroli podatkowej może być także wykazanie współpracy z firmami, których towary lub usługi są promowane na blogu. Trzeba także pamiętać, aby wydatki ujmowane w kosztach podatkowych były odpowiednio udokumentowane np. fakturą. W razie wątpliwości, czy mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, warto złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Należy wówczas szczegółowo opisać rodzaj ponoszonych wydatków i ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład

Pani Jadwiga prowadzi biuro podróży. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się organizacją wycieczek rowerowych zarówno w kraju, jak i za granicą. W celu dotarcia do większej liczby klientów pani Jadwiga zdecydowała się na założenie bloga firmowego. Publikowane są tam wpisy z wypraw rowerowych wraz ze zdjęciami. W związku z tym pani Jadwiga zakupiła aparat fotograficzny, który jest niezbędnym narzędziem do prowadzenia bloga, za pośrednictwem którego publikuje relacje z wypraw rowerowych. W związku z powyższym wydatek na zakup sprzętu fotograficznego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez panią Jadwigę działalności gospodarczej. Blog służy bowiem do promocji wyjazdów, a publikowane w ramach wpisów na blogu zdjęcia przyciągają uwagę potencjalnych klientów, a zatem przyczyniają się do osiągnięcia przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko organów podatkowych w zakresie rozliczania jako koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem bloga nie jest jednoznaczne. Przykładem może być interpretacja indywidualna sygn. 1061-IPTPB1.4511.750.2016.12.20-S/MAP. W pierwszej kolejności Organ orzekający wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z prowadzeniem bloga, uznając, że dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, opiniami i informacjami, które są publikowane na blogu, nie powoduje powstania przychodów. Dopiero po kilku latach po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokami sądów Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, uznając wskazane wydatki za koszty podatkowe.

Prowadzenie bloga na gruncie podatku PIT – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 roku, sygn. 1061-IPTPB1.4511.750.2016.12.20-S/MAP, została wydana w zakresie ustalenia prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzeniem bloga.

Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzez założenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo będzie źródłem przychodów. W ramach bloga Wnioskodawczyni będzie publikować w szczególności artykuły informacyjne, testy i recenzje takich produktów, jak: odzież, biżuteria, perfumy, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, oliwki, żele do mycia i inne kosmetyki służące do pielęgnacji i upiększania ciała, a także urządzenia do manicure i pedicure. Ponadto autorka bloga zamierza umieszczać wpisy prezentujące jej własne stylizacje i kreacje ubraniowe oraz eksponujące modne dodatki galanteryjne (torebki, paski, w tym również zawieszki, bransoletki itp.). Wpisy będą uzupełniane treściami multimedialnymi w postaci zdjęć, grafik, filmów.

Wnioskodawczyni przewiduje uzyskiwanie przychodów za pośrednictwem prowadzonego bloga w związku z dzierżawą powierzchni reklamowej oraz umowami zleceniami lub o dzieło zawieranymi z potencjalnymi reklamodawcami, partnerami, sponsorami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; do umów tych będą wystawiane faktury. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy będzie uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych na zakup odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treści multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów, w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Wniosek o wydanie interpretacji został złożony w 2016 roku. Organ orzekający 28 listopada 2016 roku wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z prowadzeniem bloga. Następnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10 lipca 2017 roku, sygn. akt I SA/Gl 287/17, oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 listopada 2019 roku, sygn. akt II FSK 3802/17, uznał stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów