0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy muszę składać PIT-2?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-2 to bardzo krótkie oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 2022 obfituje w liczne zmiany podatkowe  i pracownicy nie wiedza już czy mają obowiązek jego złożenia. W artykule szczegóły!

Czym jest PIT-2

Pracownik oświadcza w PIT-2, nie osiąga dochodów, które są pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, m.in. z tytułu:

  • emerytury lub renty;
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • działalności gospodarczej;
  • najmu lub dzierżawy.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-2 nie jest coroczny. Raz złożona deklaracja, jeśli u pracownika nic się nie zmienia, nie rodzi konieczności ponownego jej złożenia. W sytuacji gdy u pracownika zaistnieją zmiany, wówczas może on wycofać deklarację PIT-2. Aby pracodawca mógł pomniejszać zaliczkę na podatek o podaną wyżej kwotę, pracownik powinien złożyć PIT-2:

  • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – w przypadku nowo zatrudnionych pracowników;
  • przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym – pozostali pracownicy (art. 32 ust. 3 ustawy o PIT).

Ulga dla klasy średniej  ulga podatkowa to dwie różne ulgi które mogą być stosowane równolegle lub odrębnie.

Czy trzeba składać PIT-2 w 2022 roku? 

Nie ma potrzeby składania u płatnika ponownie informacji PIT-2 na początku roku. Wiele firm przypomniało jednak na początku roku swoim pracownikom o tym oświadczeniu ponieważ kwota ulgi podatkowej znacznie wzrosła bo z 43,76 na 425 zł. Warto więc aby pracownicy  przeanalizowali swoją sytuację aby nie dochodziło do sytuacji, że dwóch płatników pobiera ulgę jednocześnie bowiem w zeznaniu rocznym będzie konieczność sporej dopłaty nawet 5100 zł ( 12 miesięcy x 425 zł). 

PIT-2 to dokument który upoważnia płatnika składek i podatków  do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy. Ulga może być naliczana tylko przez jednego płatnika. Jeśli osoba równolegle ma przychody z kilku źródeł powinna tylko u jednego płatnika złożyć PIT-2 a u reszty wycofać/nie składać. Nowy rok jest odpowiednim czasem aby przeanalizować sytuację pod tym kątem i złożyć odpowiednie oświadczenie.

 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów