Poradnik Przedsiębiorcy

Przekazanie towarów na potrzeby firmy - najważniejsze informacje

Jak przekazanie towarów na potrzeby firmy wpływa na ówczesne księgowanie tych składników w KPiR i czy konieczne jest przeksięgowanie towarów do innej kolumny?

Anna, Gorzów

 

Przekazanie towarów na potrzeby firmy powoduje, że składniki które ówcześnie zostały zakwalifikowane w KPiR jako towar handlowy, są ujęte w nieodpowiedniej kolumnie. W związku z tym należałoby dokonać przeksięgowania z kolumny 10 KPiR - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych do kolumny 13 - pozostałe wydatki. Możliwe jest zrobienie tego jednym wpisem uwzględniającym wartość przenoszonych materiałów na minus w kolumnie zakup towarów i materiałów, a następnie tą samą kwotę zaksięgować na plus w kolumnie 13 - pozostałe wydatki. Przekazanie towarów na potrzeby firmy nie powoduje konsekwencji w podatku VAT. Podstawą przeksięgowania może być w tym przypadku dokument RW, a jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi dokumentacji magazynowej - przekazanie na potrzeby własne towarów może udokumentować dowodem wewnętrznym.

Przekazanie towarów na potrzeby firmy w systemie wFirma.pl 

Aby przeksięgować wartość przekazanych towarów z kolumny 10 KPiR w systemie wFirma.pl należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W pojawiającym się oknie należy w polu Kontrahent zaznaczyć opcję Brak kontrahenta, a następnie wprowadzić w kolumnie 10 - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych wartość przekazanych towarów na potrzeby firmy poprzedzoną znakiem minus, natomiast w kolumnie 13 - pozostałe wydatki tą samą wartość na plus. Dodatkowo podatnik powinien uzupełnić pole Opis uwzględniając informację czego dotyczy dokonywany wpis.

Przekazanie towarów na potrzeby firmy a system wFirma.pl

Wówczas wartość przekazanych składników w kolumnie 10 zostanie pomniejszona i przeksięgowana do kolumny 13.