Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odwrotne obciążenie a sprzedaż zakupionych towarów

Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupu towarów takich jak na przykład stal, których dotyczy odwrotne obciążenie, są zobowiązani do samodzielnego naliczenia podatku VAT. Jak jednak wygląda dalsza sprzedaż tych towarów? Czy również może zostać zastosowana procedura odwrotnego obciążenia, czy też konieczne jest naliczenie podatku VAT? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w poniższym artykule.

Odwrotne obciążenie - podstawa prawna

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy (np. stal, różnego rodzaju metalowe wyroby, telefony komórkowe, laptopy), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli nie korzysta ze zwolnienia z VAT do limitu 200.000 zł),

  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (czyli towary, od nabycia których nie przysługiwało odliczenie VAT, przeznaczone na cele działalności zwolnionej z VAT) lub art. 122.

W przypadku towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy (czyli m.in. laptopy, notebooki, telefony komórkowe czy konsole do gier video) odwrotne obciążenie stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach  jednolitej  gospodarczo  transakcji  obejmującej  te  towary,  bez  podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.

Ważne!

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się najczęściej umowę, nawet jeśli obejmowałaby więcej niż jedną dostawę, zamówienie lub fakturę.

Odwrotne obciążenie - zakup

Jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku. Wartość, wykazaną na fakturze, traktuje jak netto, od której naliczany jest podatek VAT. Wartość podatku wskazuje w deklaracji VAT po stronie sprzedaży oraz po stronie zakupu.

Transakcja ta dla nabywcy jest neutralna pod względem VAT, jako że podatek wykazywany jest w tej samej kwocie zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej z naliczeniem podatku, zatem wyliczenia można dokonać z tytułu faktury i nanieść odpowiednie wartości do rejestrów VAT, które są podstawą do przygotowania deklaracji VAT.