0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca przy komputerze – wymagania z zakresu BHP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy BHP dość precyzyjnie odnoszą się do problematyki warunków pracy i bezpieczeństwa naszych pracowników. Często jednak zdarza się, że przekładamy je w realia wyłącznie pracowników produkcyjnych, przestrzegając by nosili odzież ochronną odpowiednią do wykonywanych prac. Natomiast w tej materii zaniedbywani są niestety pracownicy biurowi, którzy również są narażeni na różne uszczerbki na zdrowiu - na co wpływa przede wszystkim długotrwała praca przy komputerze.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie wszystkich przepisów BHP, niezależnie od prac wykonywanych przez pracownika. Podstawą przepisów jest prawidłowa organizacja środowiska pracy. W obecnych czasach praktycznie nie ma firmy, w której nie jest wymagana praca przy komputerze. Dlatego warto zainteresować się restrykcjami przepisów BHP względem stanowisk biurowych.

Osoba wykonująca pracę przy komputerze, zatrudniona przez pracodawcę (również praktykanci i stażyści) korzysta z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie (§ 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zwanego dalej rozporządzeniem). 

Praca przy komputerze - przerwy w pracy

Gdy praca przy komputerze trwa nieprzerwanie przez godzinę wówczas pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby była możliwość zmiany rodzaju pracy na nieobciążającą wzroku lub wykonywaną w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić takiej zmiany, musi zezwolić na minimum 5-minutową przerwę dla każdej godziny pracy przed ekranem monitora (§ 7 rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i normalnie płatna.

Okulary korygujące dla pracujących przy komputerze

Kolejnym obowiązkiem regulowanym przepisami BHP względem pracodawcy jest zapewnienie okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących przy stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Tylko w takim wypadku istnieje obowiązek refinansowania okularów korekcyjnych pracownikom. W momencie, gdy wysyłamy osobę zatrudnioną, bądź ubiegającą się o etat w naszej firmie, na badania do lekarza pracy, zostanie stwierdzone czy istnieje konieczność zakupu okularów dla pracownika
Wysokość kwoty refinansującej koszt zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Nie mniej jednak kwota musi być ustalona tak, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów