0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia w euro z fiskusem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2015 r. przedsiębiorcy będą mogli dokonywać rozliczenia w euro z organami skarbowymi, a nie jak obecnie jedynie w złotówkach (PLN). Wynika to z kolejnych zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług, które od następnego roku wprowadzą możliwość rozliczania się z podatku VAT według procedury szczególnej, tj. Mini One Stop Shop. Nie dotyczy to jednak wszystkich podatników.

Kto może skorzystać z procedury szczególnej VAT?

Aby skorzystać z procedury szczególnej VAT - procedura MOSS - podatnicy będą musieli dokonać rejestracji w nowym systemie informatycznym. Ale rozwiązanie to będzie możliwe jedynie dla przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz kontrahentów z krajów należących do Wspólnoty Europejskiej, którzy nie są podatnikami podatku od wartości dodanej.

Na czym polega rejestracja do systemu VAT MOSS?

Na wstępnie warto wspomnieć, że przystąpienie do szczególnej procedury MOSS jest dobrowolne. Zatem decyzję w tej kwestii pozostawiono w gestii podatnika. Zgłoszenie rejestracji do korzystania z procedury szczególnej VAT należy złożyć w kraju, w którym podatnik posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. W związku z tym polski przedsiębiorca nie będzie musiał wybierać się na terytorium innego państwa w celu rejestracji.

Według założeń projektu dotyczącego zmian w przepisach ustawy o VAT rejestracja do procedury w Polsce będzie się odbywać u naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Nowa procedura, to nowa deklaracja rozliczeniowa

Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz osób z krajów Unii Europejskiej niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej - oprócz standardowych deklaracji rozliczeniowych (VAT-7 lub VAT-7K) - będą zobowiązani do składania kwartalnych deklaracji VAT MOSS. Składanie formularza odbywać się będzie drogą elektronicznych środków przekazu do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Mini One Stop Shop - rozliczenia w euro

Jak zostało wspomniane na wstępie, podatnicy świadczący usługi wykazane przez ustawodawcę, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w procedurze szczególnej VAT, będą dokonywać podatkowych rozliczeń w euro. W związku z tym będą zobowiązani do sporządzania deklaracji VAT MOSS, wykazując wartości sprzedaży w danej walucie. Natomiast w przypadku gdy tego typu transakcje będa przeprowadzane w innych walutach, konieczne będzie ich przeliczenie na euro według kursu ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny.

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w projekcie z 15 kwietnia 2014 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa:

“W przypadku, gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia stosuje się kurs wymiany opublikowany przez EBC w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego lub - jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - według kursu wymiany opublikowanegonastępnego dnia.”

 

Zatem według powyższych ustaleń jeżeli rozliczenia deklaracji w procedurze szczególnej MOSS będą dokonywane w walucie euro, wówczas podatnik będzie zobowiązany do wpłaty należności na konto urzędu również w danej walucie. Dopiero po otrzymaniu wpłaty Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście przekaże pobrany podatek do właściwego urzędu należącego do państwa konsumpcji.

Powyższe zmiany mimo że mają rewolucyjny charakter, to dotyczą jedynie szczególnie określonej grupy przedsiębiorców oraz niosą ze sobą pewne konsekwencje. Podatnicy - oprócz dotychczasowych rejestrów - będą zobowiązani do prowadzenia zupełnie nowych, dodatkowych ewidencji podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów