0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, szczególnie przy firmach funkcjonujących sezonowo, że przyjmowana jest zaliczka podczas zawieszenia działalności gospodarczej. Ogólne zasady dotyczące zawieszenia działalności stanowią, że podczas jej trwania przedsiębiorca nie może wykonywać czynności związanych z podstawowym profilem działalności, ani osiągać bieżących przychodów z tej działalności. Czy zatem podczas zawieszenia działalności gospodarczej można przyjmować zaliczki lub zadatki na poczet sprzedaży w przyszłych okresach, w których działalność będzie odwieszona (np. rozpocznie się sezon) jest dozwolone?

Jakie czynności są dozwolone podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

Ustawodawca zezwolił prowadzącemu działalność gospodarczą na pewien zakres działań, jakie może podejmować mimo okresowego zaprzestania prowadzenia firmy. Jakie czynności mogą być zatem wykonywane podczas zawieszenia działalności gospodarczej? Odpowiedź daje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, a dokładnie art. 14a ust 4 pkt 1-7.

 

Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.”

 

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zezwolono zatem m.in. na wykonywanie czynności, które traktowane są jako niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Czynności niezbędne a zawieszenie działalności gospodarczej

Wykroczenie poza zakres “niezbędności” powodowałoby, że dokonana podczas zawieszenia czynność potraktowana byłaby jako niezgodna z prawem. Osiągnięcie ewentualnych przychodów wykraczających poza finansowe lub te zdobyte z działalności prowadzonej jeszcze przed jej zawieszeniem również naruszałoby przepisy ustawy.

Czy otrzymanie zaliczki podczas zawieszenia działalności gospodarczej jest zgodne z prawem?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest szczególnie ważna dla osób prowadzących działalność sezonową np. wynajem wiat letniskowych czy organizacja wycieczek. Naturalne jest bowiem, że w takich przypadkach przyjmowane są zaliczki na poczet przyszłego wykonania usług. Wynika to głównie z polityki zarządzania firmą opartej na rezerwacji, która bezwzględnie ma na celu zabezpieczenie osiągania przychodów o charakterze sezonowym.

Zaliczka podczas zawieszenia działalności gospodarczej jako zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu?

Otrzymanie zaliczki na gruncie podatku dochodowego zasadniczo nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.). Natomiast już na gruncie podatku VAT dokonana wpłata rezerwacyjna jest przychodem i generuje obowiązek podatkowy. Oczywiście odnosi się to jedynie do czynnych podatników VAT, którzy przyjmując zaliczkę będą zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K i odprowadzenia podatku.

Zaliczka nie ma charaketru zwrotnego i - jak wynika z praktyki gospodarczej - zmniejsza ryzyko rezygnacji z usługi. Stanowi więc dla sprzedawcy formę zabezpieczenia osiągania przychodów w przyszyłych okresach - sezonie.

Zaliczka podczas zawieszenia działalności gospodarczej a organy skarbowe

Wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 9 kwietnia 2013 r. interpretacja indywidualna (ITPB1/415-56/13/WM), w której stwierdzono:

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

“(...) w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w którym to Wnioskodawca nie świadczy usług wynajmu miejsc noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania oraz nie osiąga bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.

Przyjmowanie rezerwacji na sezon, w którym wynajmowane są przez Wnioskodawcę domki letniskowe oraz przyjmowanie zaliczek na poczet tych rezerwacji, można uznać za czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem niewątpliwie są to czynności mające na celu pełne wykorzystanie w okresie sezonu posiadanych przez Wnioskodawcę miejsc noclegowych.

Zatem opisane we wniosku czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie powodują konieczności podejmowania przez Niego działalności gospodarczej i zapłaty podatku w formie karty podatkowej.”

potwierdza, że przyjmowanie zaliczki podczas zawieszenia działalności gospodarczej może być zgodne z prawem, jednak o tym będzie przesądzał przede wszystkim charakter przyjętej zapłaty oraz charakter prowadzonej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów