0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa - czy stosujemy ją dla samochodu osobowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zamierzam wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o wartości początkowej 12.000 zł. Czy w odniesieniu do tego pojazdu, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych, może być zastosowana amortyzacja jednorazowa?

Andrzej, Warszawa

 

Co do zasady amortyzacja jednorazowa oraz sposoby jej zastosowania zostały opisane w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT. Zgodnie z ust. 7 preferencyjną metodę amortyzacji, można zastosować w ramach pomocy de minimis do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT za wyjątkiem samochodów osobowych, w przypadku wartości powyżej 10 tys. zł.

Amortyzacja jednorazowa jest również stosowana w odniesieniu do tzw. nisko cennych składników majątku (w tym również samochodów), o wartości poniżej 10 tys. zł. W sytuacji jednak, gdy wartość początkowa pojazdu wynosi powyżej 10 tys. zł zgodnie z przepisami podatkowymi nie może zostać zastosowana amortyzacja jednorazowa.

Zatem posiadany przez Pana samochód osobowy powinien zostać poddany amortyzacji w czasie, z zastosowaniem amortyzacji liniowej, zgodnie z którą w KPIR ujmowane są comiesięczne odpisy amortyzacyjnym według stawki zgodnej z Klasyfikacją Środków Trwałych, czyli 20% w skali roku. Oznacza to, że samochód amortyzowany będzie przez okres 5 lat.

Jednak, w przypadku gdy samochód przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych był użytkowany przez okres min. 6 miesięcy, wówczas zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT może zastosować Pan indywidualną metodę amortyzacji ze stawką w wysokości 40% w skali roku. Oznacza to, że samochód zamortyzowany zostanie w ciągu 2,5 roku, czyli dwa razy szybciej niż przy zastosowaniu metody liniowej i stawki 20%.

Wartość odpisów amortyzacyjnych należy ewidencjonować w kolumnie 13. PKPiR - Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów