0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka lekarza na Izbę Lekarską w kosztach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Lekarze oraz lekarze dentyści celem uzyskania prawa do wykonywania zawodu muszą opłacać składki na rzecz Izby Lekarskiej. Sprawdź, czy składka lekarza na Izbę Lekarską może zostać zaliczona do kosztów firmowych!

Składka lekarza na Izbę Lekarską

Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są do uzyskania prawa do wykonywania zawodu. Aby posiadane uprawnienia miały moc prawną, konieczne jest opłacanie miesięcznej składki w wysokości 60 zł na rzecz Izby Lekarskiej. Składkę w wysokości 10 zł miesięcznie opłacają lekarze dentyści i lekarze, którzy posiadają ograniczone prawo do wykonywania zawodu.

Istnieje możliwość uzyskania czasowego zwolnienia z opłacania składki. W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenia o nieosiąganiu przychodu z tytułu wykonywania zawodu lub też z innych źródeł uzyskania przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o VAT za wyjątkiem emerytury i renty. Zwolnienie obowiązuje wyłącznie na okres nieosiągania przychodów.

Zwolnieniu z opłacania składki podlegają lekarze którzy ukończyli 75. rok życia lub też zostali skreśleni z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Zmiany mające wpływ na wysokość składki należy zgłaszać do Izby Lekarskiej w terminie 30 dni od momentu zajścia zdarzenia. Składka lekarza na Izbę Lekarską powinna być opłacana do końca danego miesiąca.

Składka lekarza na Izbę Lekarską w kosztach firmowych

Zgodnie z art. 22. ust. 1. ustawy o PIT za uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W związku z powyższym składka na rzecz Izby lekarskiej może zostać zaliczona do kosztów, ponieważ wykonywanie zawodu lekarza bez posiadania uprawnień jest niemożliwe.

Składki mogą zostać zaliczone do kosztów zarówno przez lekarzy prowadzących wyłącznie praktykę lekarską, jak i lekarzy prowadzących prywatną praktykę i dodatkowo pracujących na etacie.

W takiej sytuacji składka lekarza na Izbę Lekarską może pomniejszać jedynie przychód z działalności, nie może pomniejszać przychodu z pracy na etacie.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze US I/415-21/07 wydanej przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli 23 sierpnia 2007 roku, gdzie czytamy: skoro wykonywanie zawodu lekarza w prowadzonej indywidualnej praktyce lekarskiej wymaga ustawowej obowiązkowej przynależności do Izby Lekarskiej, to ponoszone przez Panią wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z tą przynależnością stanowią koszty uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Lekarze i lekarze dentyści, aby móc wykonywać zawód, zobowiązani są do opłacania składki do Okręgowej Izby Lekarskiej. Składka taka może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności.

Składka lekarza na Izbę Lekarską na podstawie potwierdzenia zapłaty może zostać zaliczona do kosztów firmowych. Schemat postępowania w systemie wFirma.pl dostępny jest w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów